Gelecek Programlar

31770055_10214597720510947_2891865685862907904_nArché – Bizans Tarihi Toplantısı
19-26 Ağustos 2018 NMK, Şirince

Bizans tarihi etrafında kurguladığımız 1 haftalık programımız süresince, Türkiye ve dünyanın çeşitli üniversitelerinden Bizans tarihi ve arkeolojisi alanlarında ihtisas sahibi öğretim üyelerini farklı eğitim seviyelerinden öğrencilerle birlikte Şirince’de ağırlayacağız.

 

 

 

ekonomi-düzeltilebilir

Arché 2018 Ekonomi Yazokulu
12-19 Ağustos 2018 Nişanyan Otel, Şirince

Bir haftalık ekonomi kampımız süresince ekonomideki yeni gelişmeleri, para politikaları ve iktisadi kalkınmanın gereklerini tartışacak, Türkiye ekonomisini konuşacağız.

 

 

 

 

pericles-hero-H

Arché – Tragedya ve Antik Yunan Kültürü Kampı
12-27 Ağustos 2018 NMK Şirince

Tragedya ve Antik Yunan Kültürü kampı, Arché Projesi olarak son üç yazdır düzenlediğimiz Antik Yunan programlarının bir devamı niteliğinde. 2015 yazında antik çağa geniş bir perspektiften bakmış, Yunan felsefe, tarih ve edebiyatının ana hatlarını incelemiştik. Bunu takip eden iki yaz ise sırasıyla Aristoteles ve Platon’u derinlemesine ele almıştık. Bu yaz, Antik Yunan kültürünün en temel unsurlarından biri olan tragedya geleneğine bir giriş yapacağız.

aaaaaaaaa

Çağdaş Fransız Felsefesi Kampı
19-26 Ağustos 2018 Tiyatro Medresesi

20 yy.’dan günümüze gelirken büyük oranda Kıta Avrupa’sında felsefe sahnesine hakin olan Fransız Felsefesini, öne çıkna belirli filozoflarla incelemeye çalışan kampın temel tartışma noktası “öznellik” kavramı. Özellikle Nietzsche ve Heiddegger sonrası felsefede büyük rol oynamış bu kavram aynı zamanda bize filozofların farklı projeleri arasında bir bağ kurma şansı veriyor.

 

 

 

 

 

 

 

cevirikampmedrese

Çeviri Kampı
29 Temmuz-4 Ağustos 2018 Tiyatro Medresesi
Günümüzde çeviri nasıl bir etkinliktir? Çeviride neler kaybolur neler korunabilir? Çevirinin aşamaları, dilin imkanları ve sınırları nelerdir? Antik metinler günümüze nasıl bir yolculukla gelmiştir? Kampta boyunca bu tartışmaları detaylı bir biçimde ele alacağız. Çeviriye ilgi duyan ve en az bir yabancı dile hakim herkesin katılımına açık olacak kampta felsefe, edebiyat ve şiir çevirilerine odaklanacağız.

roma-hukuku-kampc4b1-1

Roma Hukuku Kampı
28 Temmuz- 4 Ağustos 2018 Tiyatro Medresesi

Roma dönemi öncesindeki adalet ve hukuk kavramlarına, Roma’nın sosyo-ekonomik, kültürel ve siyasi durumlarına, sözlü anlaşmalardan yazılı kanunlara geçişlere kadar geniş bir çerçeve çizmeyi hedefliyoruz.

 

 

 

 

path994-6-5

Sanat Felsefesi Kampı
22-28 Temmuz 2018 Tiyatro Medresesi-Şirince

Filozoftan boşalan yeri alan sanatçı ya da Platon’dan beri dillere pelesenk olan, sanatın
yerine geçen felsefe… Felsefenin sanata olan ilgisi sadece bir sanat teorisi üretmek değil, aynı zamanda onun düşünce için ne ifade ettiğini anlamak olmuştur. Peki sanatın felsefeye sunduğu yenilik nedir? Ya da felsefenin, Platon ile başlayan sanat ile olan hesaplaşmasını neden O’na dönüşerek, O’nun dili ve yöntemlerini kullanarak bitirmiştir?

 

dilbilim.jpg

Arche 2018 Dilbilim Yazokulu
6-12 Ağustos 2018 NMK Şirince

(KONTENJAN DOLMUŞTUR)

2018 Dilbilim Yazokulunda dilbilim disiplinin karşılaştırmalı dilbilim, nörodilbilim ve sözdizim gibi çeşitli alanlarını inceleyeceğiz.

 

 

 

 

Büyük Yazı Posteri (2)

Klasik İyonya Arkeolojisi Kampı
22-29 Temmuz 2018NMK Şirince
(KONTENJAN DOLMUŞTUR)

Arkaik dönemden Roma egemenliğine kadar İyonya coğrafyasının tarihine ve arkeolojisine odaklanacağımız kamp 7 gün sürecek. Bu günlerin 4’ünde bölge üzerine çalışmış akademisyenler tarafından dersler işlenecek. Geri kalan 3 günde ise köyde işlenecek derslerin içerikleriyle bir bütünlük oluşturacak arkeolojik mekanlara geziler yapacağız.

 

 

bilim kamp afiş

Bilim Felsefesi ve Tarihi Kampı
(KONTENJAN DOLMUŞTUR)
19 – 26 Ağustos 2018 – NMK Şirince

Bilim Felsefesi bağlamında tarihte ve günümüzde tartışılan problemler ele alınacak olup bilimin doğası, yapısı, kapsamı, yöntemi ve gerçeklikle ilgisini inceleyeceğiz. Bu kampta aramızda olacak değerli akademisyenler: Prof. Dr. Cemal Güzel (Hacettepe Rektör yardımcısı), Prof Dr. Kurtuluş Dinçer (Hacettepe Felsefe Bölüm Başkanı), Prof. Dr. Berna Kılınç (Boğaziçi Üniversite Felsefe), Doç. Dr. Özgüç Güven (İstanbul Üniversitesi Felsefe)