Gelecek Programlar

 

dilbilim.jpg
Dilbilim Kampı 6-12 Ağustos 2018

Arche 2018 Dilbilim Yazokulu
6-12 Ağustos 2018  NMK Şirince

2018 Dilbilim Yazokulunda dilbilim disiplinin karşılaştırmalı dilbilim, nörodilbilim ve sözdizim gibi çeşitli alanlarını inceleyeceğiz.

 

 

 

 

 

 

26693264_10208554461458495_1543778487_o
Klasik İyonya Arkeolojisi Kampı 

Klasik İyonya Arkeolojisi Kampı
22-29 Temmuz 2018 NMK Şirince 

Arkaik dönemden Roma egemenliğine kadar İyonya coğrafyasının tarihine ve arkeolojisine odaklanacağımız kamp 7 gün sürecek. Bu günlerin 4’ünde bölge üzerine çalışmış akademisyenler tarafından dersler işlenecek. Geri kalan 3 günde ise köyde işlenecek derslerin içerikleriyle bir bütünlük oluşturacak arkeolojik mekanlara geziler yapacağız.

 

 

 

bilim kamp afiş
Bilim Felsefesi ve Tarihi Kampı 19-26 Ağustos 2018

Bilim Felsefesi ve Tarihi Kampı
19 – 26 Ağustos 2018 – NMK Şirince

Bilim Felsefesi bağlamında tarihte ve günümüzde tartışılan problemler ele alınacak olup bilimin doğası, yapısı, kapsamı, yöntemi ve gerçeklikle ilgisini inceleyeceğiz. Bu kampta aramızda olacak değerli akademisyenler: Prof. Dr. Cemal Güzel (Hacettepe Rektör yardımcısı), Prof Dr. Kurtuluş Dinçer (Hacettepe Felsefe Bölüm Başkanı), Prof. Dr. Berna Kılınç (Boğaziçi Üniversite Felsefe), Doç. Dr. Özgüç Güven (İstanbul Üniversitesi Felsefe)

 

 

 

Arché – Tragedya ve Antik Yunan Kültürü Kampı 12-27 Ağustos 2018 NMK Şirince

Tragedya ve Antik Yunan Kültürü kampı, Arché Projesi olarak son üç yazdır düzenlediğimiz Antik Yunan programlarının bir devamı niteliğinde. 2015 yazında antik çağa geniş bir perspektiften bakmış, Yunan felsefe, tarih ve edebiyatının ana hatlarını incelemiştik. Bunu takip eden iki yaz ise sırasıyla Aristoteles ve Platon’u derinlemesine ele almıştık. Bu yaz, Antik Yunan kültürünün en temel unsurlarından biri olan tragedya geleneğine bir giriş yapacağız

Arché 2018 Historiyografi Programı 29 Temmuz – 5 Ağustos 2018 / Şirince

« Kriz zamanında tarihçi ve tarihyazımı » alt başlığı ile temalaştırdığımız bir haftalık programımız süresince Türk-Osmanlı tarihinin çeşitli alanlarında (iktisat, kültür, edebiyat, siyasal dönüşüm vs.) ihtisas sahibi, çalışmalarıyla öne çıkmış tarihçileri ağırlayacağız. Alt başlıktaki « kriz » vurgusunun da işaret edeceği üzere, toplumsal ve siyasal değişimin baş döndürücü bir hızla gerçekleştiği ve devam etmekte olduğu şu günlerde tarihçi ve içinde bulunduğu zaman arasındaki gerilimli ilişkiyi teorik bir historiyografi tartışmasından ziyade, bizzat tarihçiler ve – farklı seviyelerde – tarih tahsilinden geçmiş bir kitle arasındaki diyalog/tartışma zemininde ele almayı hedefliyoruz.

Çağdaş Fransız Felsefesi 6-12 Ağustos 2018 Şirince

20 yy.’dan günümüze gelirken büyük oranda Kıta Avrupa’sında felsefe sahnesine hakin olan Fransız Felsefesini, öne çıkna belirli filozoflarla incelemeye çalışan kampın temel tartışma noktası “öznellik” kavramı. Özellikle Nietzsche ve Heiddegger sonrası felsefede büyük rol oynamış bu kavram aynı zamanda bize filozofların farklı projeleri arasında bir bağ kurma şansı veriyor. Foucault, Deleuze ve Badiou gibi filozofların inceleneceği kampta bu filozofların “öznel deneyim”, “özneleşme”, ve “öznellik” gibi kavramları nasıl inceledikleri ve onları kendi felsefi düzlemlerine nasıl entegre ettiklerini araştırmaya çalışacağız. Aynı zamanda bunun üzerinden filozofların kendi aralarındaki temel çatışma noktalarını da yakalayabilmiş olmayı da umut ediyoruz.