Gelecek Programlar

*Kasım ayı itibariyle kesinleşmiş, ileride daha detaylanacak kamp çizelgesi.

Arche 2018 Dilbilim Yazokulu 6-12 Ağustos 2018.  Şirince.

2018 Dilbilim Yazokulunda dilbilim disiplinin karşılaştırmalı dilbilim, nörodilbilim ve sözdizim gibi çeşitli alanlarını inceleyeceğiz.

Arché 2018 Historiyografi Programı 29 Temmuz – 5 Ağustos 2018 / Şirince

« Kriz zamanında tarihçi ve tarihyazımı » alt başlığı ile temalaştırdığımız bir haftalık programımız süresince Türk-Osmanlı tarihinin çeşitli alanlarında (iktisat, kültür, edebiyat, siyasal dönüşüm vs.) ihtisas sahibi, çalışmalarıyla öne çıkmış tarihçileri ağırlayacağız. Alt başlıktaki « kriz » vurgusunun da işaret edeceği üzere, toplumsal ve siyasal değişimin baş döndürücü bir hızla gerçekleştiği ve devam etmekte olduğu şu günlerde tarihçi ve içinde bulunduğu zaman arasındaki gerilimli ilişkiyi teorik bir historiyografi tartışmasından ziyade, bizzat tarihçiler ve – farklı seviyelerde – tarih tahsilinden geçmiş bir kitle arasındaki diyalog/tartışma zemininde ele almayı hedefliyoruz.

İyonya Arkeolojisi Kampı 22-29 Temmuz 2018 Şirince 

Arkaik dönemden Roma egemenliğine kadar İyonya coğrafyasının tarihine ve arkeolojisine odaklanacağımız kamp 7 gün sürecek. Bu günlerin 4’ünde bölge üzerine çalışmış akademisyenler tarafından dersler işlenecek. Geri kalan 3 günde ise köyde işlenecek derslerin içerikleriyle bir bütünlük oluşturacak arkeolojik mekanlara geziler yapacağız. Gezilerde bizzat o bölgedeki kazı çalışmalarına katılmış hocalar da aramızda olacaklar. Böylece arkeolojinin sadece teorik içeriğini irdelemekle kalmayıp saha araştırması kanadını da gözlemlemeyi hedefliyoruz.

Bilim Felsefesi ve Tarihi Kampı 19 – 26 Ağustos 2018 – Nesin Matematik Köyü Şirince

Bilim Felsefesi bağlamında tarihte ve günümüzde tartışılan problemler ele alınacak olup bilimin doğası, yapısı, kapsamı, yöntemi ve gerçeklikle ilgisini inceleyeceğiz. Bu kampta aramızda olacak değerli akademisyenler: Prof. Dr. Cemal Güzel (Hacettepe Rektör yardımcısı), Prof Dr. Kurtuluş Dinçer (Hacettepe Felsefe Bölüm Başkanı), Prof. Dr. Berna Kılınç (Boğaziçi Üniversite Felsefe), Doç. Dr. Özgüç Güven (İstanbul Üniversitesi Felsefe)

Helenistik Felsefe Kampı11-18 Ağustos 2018, Nesin Matematik Köyü

Arkhé olarak geçen yıllarda Antik Yunan felsefesini derinlemesine ele almaya başladık, şimdiye kadar Sokrates öncesi dönemi, Platon ve Aristoteles’i inceledik. Bu yıl da kronolojide ilerliyoruz, İskender’in fetihleri sonrasında Yunanca konuşan dünyada ortaya çıkan entelektüel akımlara ve felsefi ekollere göz atmak istiyoruz. Hem Epikürcülük, Stoacılık ve Kuşkuculuk gibi felsefede yaşanan çığır açıcı gelişmeleri inceleyeceğiz, hem de bu dönemde tarihçilik ve tarih felsefesi, estetik beğeniler gibi daha niş konulara gireceğiz. Refik Güremen, Ömer Aygün, Hakan Yücefer

Çağdaş Fransız Felsefesi 6-12 Ağustos 2018 Şirince

20 yy.’dan günümüze gelirken büyük oranda Kıta Avrupa’sında felsefe sahnesine hakin olan Fransız Felsefesini, öne çıkna belirli filozoflarla incelemeye çalışan kampın temel tartışma noktası “öznellik” kavramı. Özellikle Nietzsche ve Heiddegger sonrası felsefede büyük rol oynamış bu kavram aynı zamanda bize filozofların farklı projeleri arasında bir bağ kurma şansı veriyor. Foucault, Deleuze ve Badiou gibi filozofların inceleneceği kampta bu filozofların “öznel deneyim”, “özneleşme”, ve “öznellik” gibi kavramları nasıl inceledikleri ve onları kendi felsefi düzlemlerine nasıl entegre ettiklerini araştırmaya çalışacağız. Aynı zamanda bunun üzerinden filozofların kendi aralarındaki temel çatışma noktalarını da yakalayabilmiş olmayı da umut ediyoruz.