Kamp Süresi

6 gün

Tarih

04 - 10 Ağustos 2024

Eğitmenler

7 eğitmen

Psikomitoloji ve Doğaçlama Kampı

(Arkhe'ye geliş 4 Ağustos, Arkhe'den ayrılış 10 Ağustos)

Eğitimin Amaç ve Kapsamı:

Kolektif bilinçaltının ansızın karşımıza çıkan döngülerden oluşması, mitolojik hikayelerle örülü karmaşık bir ağın içinden bakmamızı sağlayacak bir perspektif.

Eğitim psikomitolojik öğelerin günlük yaşamdan kolektif ve bireysel düşünce biçimlerimizde oluşturduğu örüntüleri tanımak, tanımlamak ve deneyimlemek üzere oluşturulmuş bilgi ve deneyimin harmanlandığı bir psiko-sanat kampıdır.

Neler Bekliyor?

Mitolojik Derinlikler: Antik mitolojiden günümüz popüler kültürüne kadar uzanan geniş bir mitoloji yelpazesinde derinleşeceksiniz.

Psikolojik Bağlantılar: Mitolojik öğelerin, bilinçaltı süreçlerimiz ve psikolojik durumlarımızla nasıl bağlantılı olduğunu anlamak için interaktif oturumlar gerçekleştireceğiz.

Yaratıcı Keşif: Kişisel tarihimizden hareketle kişisel mitoslarımızı yaratacağız. 

Topluluk Paylaşımı: Katılımcılar arasında fikir alışverişi ve deneyim paylaşımı, ortak bir öğrenme atmosferi yaratacak.

Kimler Katılsın?

Mitoloji ve psikanalizi bir arada okumak ve deneyimlemek isteyenler,

Doğaçlama drama ve yaratıcı yazarlık tekniklerine ilgi duyanlar,

Kişisel iç dünyasına farklı katmanlardan bakmak isteyenler,

Kolektif kültürel mirasları psikomitioloji üzerinden yeniden okumak isteyenler.

Psikomitoloji 101

Antik yunan tragedyalarından Türk halk destanlarına kadar geniş bir yelpazede salınan hikayelerin yeniden değerlendirilmesi açımsanmasını kapsayan bu derste, nesne, özne ve aralarındaki ilişkiyi yeniden okuyacak ve kolektif bilincin ayak izlerini süreceğiz.

NARSİSİZM NEDİR?

Dr. Hakan Kızıltan, Klinik Psikolog-Psikoterapist

Narsisizm, en yalın haliyle, insanın kendinden ve hayatından memnun olup olmamasını tayin eden ruhsal bileşen olarak tanımlanabilir. İnsanoğlunun yeryüzünün biyolojik olarak en güçsüz, en çürük ama öte yandan en yaratıcı ve en ihtiraslı canlısı olmasından kaynaklanan ruhsal bir güdülenme olarak ya da.

Bu ruhsal güdülenmenin en belirgin özelliği, insan olmanın mayasında yer alan eksikliğe, yetersizliğe ve sınırlılığa ve nihayet faniliğe duyulan tahammülsüzlüktür.

Narsisizm, son tahlilde, insanoğlunun hayalkırıklıkları ve mutsuzluklarla dolu dünyevî-insanî varoluşundan kurtulup tümgüçlü bir varlığa dönüşme, cennetsi bir varoluşa ulaşma arzusuna işaret eder.

Bu sayede insan(lık), nicedir özlemini çektiği mutlak ve ebedi mutluluğa, uzun bir hasret parantezini kapatıp nihayet erişeceğini sanrılar.

Bu seminerde narsisizm kuramsal, klinik ve terapötik açılardan ele alınacak ve tartışmaya açılacaktır.

İlk Narsisistik Olgu Öyküsü Olarak Narkisos Mitolojisinin Analizi 

Hikâyemiz hem erkek hem dişi olarak yaşamış yegâne kişi olan Tiresias ile başlıyor. Zeus ve Hera, cinsel eylemden kadının mı yoksa erkeğin mi daha çok zevk aldığına dair yaptıkları tartışmada birbirlerini ikna edemeyince bunu bilebilecek tek kişi olan Tiresias’ın hakemliğine başvururlar. Tiresias’ın tercihi kadınlardan yana olur. (Ancak, mitin bazı versiyonlarında Tiresias diplomatik biçimde, kadınların zevki on kat daha şiddetli hissettiklerini, erkeklerin ise on kat daha sık yaşadıklarını belirtir.) Bu yanıt üzerine son derece öfkelenen Zeus, Tiresias’ı kör eder, ancak Hera, bu cezayı telâfi etmek için Tiresias’ın gönülgözünü açar ve ona kehânet becerisi bahşeder. Katılımcılar ile hikayemiz üzerinden Narsizim irdelemesi yapacağız.

 

Mitolojiden Sinemaya Jungian Bireyleşme Arketipleri 

Dr. Murat Küçükhemek /Sinema Yazarı

Jungiyen psikolojide kişiliğin ileri gelişimi “bireyleşme süreci” olarak adlandırılır. Kişiliğin oluşumunda çok önemli işlev üstlenen persona, gölge, anima- animus ve öz benlik bireyleşme arketipleridir. Bu derste, kuramsal olarak ele alınacak bireyleşme arketiplerinin mitoloji, edebiyat, resim sanatı ve sinemadaki görünümleri örnekler üzerinden inceleyeceğiz.

Film okuması için katılımcılardan izlemeleri istenecek film: Yaşamaya Değer (2009)

 

Persona Kart Tasarım Etkinliği

Elimizdeki dönüştürebilir ve ekolojik varlıklar ile hayali bir mitolojik karakter oluşturacak, yazacak, çizecek, boyayacak, yapıştıracak ve var edeceğiz. Yutan Anne Kompleksi: Persephone & Demeter

Hüma Zeybek – Eğitimci/ Kadın Çemberi Kolaylaştırıcısı 

Demeter ve Pershephone mitolojik öyküsü üzerinden "Anne Yarası” ile tanışma, erginlenme sürecinde yutan anne ve içimizdeki iyi annenin ölümünün rolü.

Demeter ve Pershephone mitolojik öyküsündeki sembollerin nasıl çalıştığına şahitlik ederek karakterlerle kişisel bağlar kurup, kendi anne yaramıza dokunacağız. Erginleşme (bireyleşme) sürecinde içimizdeki iyi annenin ölümünün doğal olgunlaşmaya nasıl destek verdiğini keşfedip, ana tanrıça arketipinin karanlık taraflarından birisi olan "yutan anneyle" buluşacağız. Tüm bu yolculuk bizi içimizdeki kutsal anneye ulaştıracak. 

 

Kadın kahramanın yolculuğu: Ayrışma Bireyleşme ve Aşk

Ceren Kalkan – Klinik Psikoloji Uzmanı

Demeter, Persephone ve Hades’in mitolojik öyküsüne drama sahnesinde ve sanat terapisinin olanaklarıyla bakacağız. Bu deneyimsel atölyede, katılımcılar hayal güçlerinin, seçimlerinin ve eylemlerinin sorumluluğunu alırken, farklı bakış açılarıyla karşılaşıp zenginleşecekler.

 

Sanatta Sembolizm ve İkonografi

Serkan Nişancı – Müze Bilimci/Arkeolog

Sanat eserleri mağara duvarlarına çizilen ilk el izlerinden günümüze daima sembolik bir dil üretmiştir. Bu sembolik düzen içerisinde özgün semboller ile ikincil bir katman kurulmuştur.  

Rönesanstan modernizme Avrupa resim sanatından örnekler ile sanatta sembolizmin izini sürerek bu sembolleri anlamlandırmaya çalışacağız.  Antik çağlardan günümüze kadar sanatta kullanılan sembollerin evrimini ve tarihini keşfedeceğiz. Mitolojiden çağdaş anlatılara değişen ve aynı kalan öğeleri keşfetmeye, zamana ve kültüre bağlı olan ile, evrensel olanları kavramaya çalışacağız.

Çalışma sonunda Ayasofya’da yer alan mozaikler, Kariye freskleri ve Büyük Saray Mozaikleri Müzesinde yer alan mozaikler ile ülkemizden örnekler üzerinden birlikte anlamaya çalıştığımız sembolizmin ve ikonografinin izlerini günlük hayatımızda pekiştirmeye çalışacağız. 

 

Begüm Algan - Tiyatrocu / Drama Uygulayıcısı 

Başlık: Mitolojik Drama Çalışması

İçerik: Mitolojik kahramanları yaratıcı drama çalışmasında yeniden biçimlendireceğiz. Yüzyıllar öncesinde yazılmış mitolojik kahramanların hikayelerini günümüzün koşullarında yeniden değerlendirip, hangi yaratıcı koşullarda biçimlendirebileceğimizi araştıracağımız bu atölye yaratıcı drama uygulamalarıyla deneyimsel bir boyut kazanacak.

 

Kişisel Mitosunu Yaratmak 

Selen Korad Birkiye - Dramaturg

 

Bu atölye Jungian bir bakışla katılımcıların hayat-metafor-arketipik yapı ilişkisini uygulamaları üzerine tasarlanmıştır. Dışavurumcu sanat terapisi uygulamaları eşliğinde, katılımcıların otobiyografilerinden hareketle kişisel mitoslarını yaratmaları beklenmektedir.

 

Mitolojik Doğaçlama Drama & Dans

Yaratıcı drama uygulayıcıları eşliğinde oyunlaştıracağımız doğaçlama drama deneyiminde bulunacağız. Eğitime gelirken kendinizi temsil eden bir obje getirmeyi unutmayın. Sonrasında ise mitolojik ve elemental bir dans etkinliği bizleri bekliyor. 

 

Organizatör:

Eda Eroğlu eroglu.eda@wellhse.comozgur_vera@hotmail.com

Özgür Vera Kasarcı ozgur_vera@hotmail.com

İçerik dışında başvuru ve kayıtla ilgili sorularınız için:

Paydaş Mehmed Gür, paydasmehmedgur@nesinkoyleri.org

Hüma Ünsal Zeybek

1 programı var

Detaylar

BEGÜM ALGAN

1 programı var

Detaylar

Serkan NİŞANCI

1 programı var

Detaylar

Murat KÜÇÜKHEMEK

1 programı var

Detaylar

Ceren Kalkan

1 programı var

Detaylar

Hakan Kızıltan

2 programı var

Detaylar

Arkhé Projesi - Şirince Köyü

Arkhé Projesi 2014 yılında Nesin Matematik Köyü’nde doğdu; yıllar içinde büyüyerek etkinlik yaptığı mekanlara sığamaz oldu ve 2019'da Matematik Köyü’nün hemen yanındaki bir zeytinliğe taşındı. Şimdi kendi arazimizde, şehrin gürültüsünden uzakta, çalışmak istediğimiz konulara odaklanabildiğimiz ve akademik özgürlüğün kısıtlanmadığı bağımsız bir mekanı kurduk; iyileştirmek ve güzelleştirmek için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Doğa ile iç içe olan bu zeytinlikte, dersliklerinde uzman eğitmenlerin eşliğinde tartışabileceğimiz, Şirince'nin geleneksel mimarisi ve çevre ile uyumlu bir kampüs inşa ediyoruz. 

ULAŞIM:

OTOBÜSLE: Bulunduğunuz yerden Selçuk’a giden otobüs firmaları olabilir. Yoksa ve otobüsle İzmir’e geliyorsanız, İzmir garajından Selçuk’a minibüsler kalkıyor. Havalimanına da yakın olan Gaziemir’den kalkan/geçen Selçuk minibüsleri de var.

UÇAKLA: İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na indikten sonra İZBAN veya HAVAŞ ile Selçuk'a varabilirsiniz. HAVAŞ'ın kalkış saatleri ve ücretleri için buraya tıklayın. (Selçuk'a giden HAVAŞ için Kuşadası otobüsüne binmeniz gerekiyor.)

TRENLE: Havaalanından veya İzmir'in diğer birçok bölgesinden Selçuk’a İZBAN ile de ulaşabilirsiniz. Tepeköy aktarma istasyonunda inip yine indiğiniz yerden kalkan Selçuk trenlerine aktarma yapmanız gerekecek. Sefer saatleri için buraya tıklayın. (Arama yaparken bineceğiniz istasyondan - Tepeköy seferlerine bakıp sonra Tepeköy - Selçuk seferine bakın.)

ÖZEL ARAÇLA: İzmir’e geldikten sonra İzmir-Aydın otoyoluna girerseniz yaklaşık 50 km sonra Torbalı gişelerine ulaşacaksınız. Buradan da yaklaşık 20 km sonra Selçuk gişelerine ulaşacaksınız. Selçuk’un girişindeki ilk kırmızı ışıklardan sola dönerseniz Şirince yoluna girmiş olacaksınız. (Şirince tabelasını da göreceksiniz.)

ŞİRİNCE'YE ULAŞIM: Selçuk’tan Şirince’ye ilk minibüs 7:00'de. Akşam 20.00'a kadar her 20 dakikada bir minibüs var. Selçuk’tan Şirince’ye taksiyle ulaşımın ücreti yaklaşık 150 lira. Şirince ile Arkhe arası 800 metre. Yol boyunca tabelalar var. Valizinizi yolun girişindeki Yorgo Restoran’a bırakırsanız 10 dakika yürüyerek Arkhe'ye varabilirsiniz. Biz valizinizi diğer katılımcılarınkiyle birlikte birkaç saat içinde Arkhe'ye getirmiş oluruz.