Murat KÜÇÜKHEMEK

Dr. Murat KÜÇÜKHEMEK
Çevre Mühendisliği, İngiliz Dili Edebiyatı ve Sinema okudu. Mühendislik alanında bilim doktoru ünvanını aldı.

2015-2020 yıllarında interaktif film okuma atölyesi etkinliklerini
yürüttü. “Senaryo yazımı ve film nasıl okunur?” konulu seminerler verdi. Sinema yüksek lisansını “Arketipsel Yaklaşımla Yavuz Turgul Sinemasında Bireyleşme Süreci” adlı teziyle tamamladı.


Mahalle Mektebi Dergisi’nde edebiyat ve sinema yazıları yayınlandı. SineFilozofi Dergisi’nde psiko-felsefi film çözümlemeleri içerikli bilimsel makaleleri yayınlandı.

Jung ve Terapötik Sinema üzerine yazılar yazmakta ve interaktif film okumaları yapmaktadır. Halen bir kamu kurumunda görev yapan Küçükhemek, ikinci doktorasını sinema alanında yapmaktadır.