Kamp Süresi

7 gün

Tarih

19 - 26 Ağustos 2021

Eğitmenler

6 eğitmen

Finansal Kalkınma ve Krizler Yaz Okulu

Finansal Kalkınma Yaz Okulunda 17. yüzyılda modern finansın ortaya çıkışından Büyük Buhrana, altın standardından finansal regülasyonlara finansal kalkınmayı yakından inceleyeceğiz. Yaz okulumuz süresince başarılı finansal sistemlerin ortak noktalarını, finansal ve ekonomik krizlerin sebeplerini detaylıca tartışacağız.

Bu Yaz Okulunun sonunda tarihten karşılaştırmalı örnekleri inceleyerek finansal kalkınma ve krizleri daha iyi anlamış olacağız. Bunun yanında katılımcılar finansal sistemlerin ekonomik kalkınma ile olan etkileşimi hakkında bilgi sahibi olacaklar. Ayrıca hep beraber finansal krizlerin nedenlerinin ve neticelerinin, aynı zamanda bu krizlerle başa çıkmanın çeşitli yollarını analiz edeceğiz.

Geliş (19 Ağustos)

1. Gün (20 Ağustos): 

  • Finansın Ekonomik Büyüme için Önemi
  • Kurumların Finans İçindeki Rolü ve Bankaların Devlet Mülkiyetinde Olmasının Etkileri
  • Finansal Piyasalar ve Şirket Değerlemelerine Giriş

2. Gün (21 Ağustos):

  • Tarih Perspektifinde Finansal Kalkınma: Finansal Devrim
  • Altın Standardı ve Keynes

3. Gün (22 Ağustos):

  • Kriz Modelleri ve Finansal İstikrarsızlık
  • Hiperenflasyon, Borç Deflasyonu ve Büyük Buhran

4. Gün (23 Ağustos):

  • Merkez Bankaları ve Kur Düzenlemeleri (Tarihte Son Kredi Mercii ve Kamu Borcunun Rolü, Optimal Para Alanı)

5. Gün (24 Ağustos): 

  • 2008 Finansal Krizi ve Euro Krizi
  • Geleceğin Finansı

Dinlenme Günü (25 Ağustos)

Dönüş (26 Ağustos)

Ünay Tamgaç Tezcan

1 programı var

Detaylar

Özge Öner

1 programı var

Detaylar

Ceyhun Elgin

1 programı var

Detaylar

Enes Özkan

1 programı var

Detaylar

Alper Akalın

1 programı var

Detaylar

Serdar Sayan

3 programı var

Detaylar

Arkhé Kampüsü

Şirince Köyünün eğitim vadisinde Sosyal ve Beşerî Bilimlere adanmış bağımsız bir akademik kampüs.

Arkhé Projesi 2014 yılında Nesin Matematik Köyü’nde doğdu; yıllar içinde kabuğuna sığamadı ve yanda 13 dönüm bir zeytinliğe taşındı. Burada 80 kişinin birbirini rahatsız etmeden konaklayabileceği, çalışabileceği ve tartışabileceği akademik bir ortam inşa ediyoruz.

Arkaik çağ tiyatrolarını andıran bir amfimiz; üst katını yatakhane, alt katını kütüphane ve derslik olarak kullandığımız ana binamız; eski usul köy kahvelerini andıran bir yemekhanemiz hazır durumda. İnsanı kucaklayan bahçelerimiz, 150 adet zeytin ağacımız ve ufukta deniz manzarasına hâkim açık dersliğimiz var.

Hoca evlerimiz ve yel değirmenimizin inşaatına da bu yazdan sonra başlayacağız.

Kampüsün size sunacakları; başta mutlak huzur – göz alabildiğince doğa içinde, motor ve trafik gürültüsü yerine kuş ve cırcır böceği sesine uyanmanın verdiği olağanüstü his. Yanı sıra, Türkiye’nin kendi alanlarında en yetkin hocalarından alacağınız ufuk açıcı dersler ve bu dersleri takip eden sonsuz Sokratik tartışmalar.

Ve tabii karşılaşacağınız en çarpıcı manzara, yazını bir tatil beldesinde geçirmek yerine dağın başında fikir çarpıştıran heyecan verici gençler.