Özge Öner

Özge Öner, 2014 yılında İsveç'in Jönköping şehrinde Kentsel ve Bölgesel İktisat odağıyla İktisat alanında doktora derecesini aldı. Doktora çalışmalarının bir bölümünü Illinois Üniversitesi Bölgesel İktisat Uygulamaları Laboratuvarında (REAL) tamamladı.

Öner, 2018 yılında Cambridge Üniversitesi Sidney Sussex Kolejinde Emlak Ekonomisi bölümünde Emlak ve Mekansal Ekonomi öğretim üyesi olarak çalışmaya başladı. Ayrıca Stockholm'deki Endüstriyel Ekonomi Araştırma Enstitüsü (IFN) ve Jönköping'deki Girişimcilik ve Mekansal Ekonomi Merkezinde (CenSE) halen araştırma görevlisi olarak yer almaktadır. Özge Öner’in araştırmaları göç, işgücü hareketliliği, ayrımcılığın mikro-coğrafyası ve etnik yerleşim bölgeleri, perakende ve hizmet sektörü coğrafyası, kentsel olanaklar, girişimcilik coğrafyası ve siyasi coğrafya ile ilgili konuları ele alıyor.

Geçmişte İsveç'te Handelsbanken Wallander post doktora bursu (2015) ve İtalya'da Genç Araştırmacı Ödülü (2018) almıştır. Bunun yanında 2019’da İsveç Girişimcilik Forumu tarafından verilen İsveç'te Genç Araştırmacı Ödülüne layık görülmüştür. Özge Öner aynı zamanda Sweden Daily (Svenska Dagbladet) gazetesinde aylık köşe yazıları yazmaktadır. Buna ek olarak, şu anda Daktilo1984’te yayın kurulu üyesidir.