Kamp Süresi

13 gün

Tarih

04 - 17 Temmuz 2016

Eğitmenler

10 eğitmen

Arkeoloji & Tarih Yaz Okulu

Tarih: 4-17 Temmuz   Yer: Nesin Matematik Köyü

On hocanın katılımıyla arkeolojik ve tarihi konular materyaller üzerinden incelenecek. Spesifik olarak iki coğrafyaya odaklanacağız; Antik Yunan ve Antik Ortadoğu. Antik Yunan medeniyeti Miken dönemi sonrası (MÖ 12. yy) ve Pers Savaşları öncesi (MÖ 6. yy) nasıl şekillenmiş, klasik dönemi tanımlayan bazı unsurlar arkaik dönemde nasıl oluşmuş, Yunanlılar bu çağlarda dini ve toplumsal olarak nasıl örgütlenmiş, ve biz bütün bunları, yazılı kaynakların kıtlığına rağmen arkeolojik olarak nasıl tutarlı bir şekilde inşa edebiliriz bunu göreceğiz. Üzerinde özellikle duracağımız noktalar, toplumsal bellek inşası, yazılı kültüre geçiş, dini/kültürel ritüellerin ortaya çıkışı, kolonizasyon süreci ve bunun toplumsal çalkantıları ve son olarak bu medeniyetin kendisiyle eşzamanlı hüküm sürmüş medeniyetlerle olan kültürel ve materyal etkileşimi.

Bunun yanısıra, Antik Ortadoğu’da ortaya çıkmış medeniyetlerin bazıları, özellikle Akkad ve Sümer, kültürel ve kurumsal olarak incelenecek. Antik Yunan’ın aksine bu medeniyetlerin tarihinin modern zamanlarda tutarlı bir şekilde inşa edilmesi çabasında arkeolojinin yeri bir hayli merkezi. Bu da bizi arkeolojik verilerin nasıl değerlendirildiği, bunlara nasıl ulaşıldığı ve modern akademideki yorum farklarının ne sonuçlar doğurduğu gibi konuların tartışılmasına sevk edecek. Tabii, tüm bunlara istinaden, arkeolojinin bilimsel olarak metodolojisi ve bu metodolojinin sağlamlığı kaçınılmaz bir şekilde üzerine düşüneceğimiz konular olacak.

14 günlük kamp boyunca günde 6 saat ders, 2 saat hocaların da katılımıyla açık oturum/tartışma olacak. Matematik Köyü standartları çerçevesinde her haftanın Perşembe günü tatil. Tatil günlerinde Klaros kehanet merkezine ve Efes’e gezi olacak.

Not: Derslerin bir kısmı İngilizce işleneceği için, bu dile hakimiyet başvurularda arayacağımız bir kriter olacak.

Programa katılacak eğitmenlerin listesi şu şekilde;

Tevfik Emre Şerifoğlu (Bitlis Eren Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Başkanı ve Şark Bilim ve Sanat Derneği Başkanı)
Tansu Açık (Ankara Üniversitesi DTCF Yunan Filolojisi Bölümü Başkanı)
Zeynep Çizmeli Öğün (Ankara Üniversitesi DTCF Arkeoloji Bölümü)
Ceylan Tözeren (Bilgi ve Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü)
Carlo Colantoni (Leicester Üniversitesi Arkeoloji ve Eskiçağ Tarihi Bölümü ve Şark Bilim ve Sanat Derneği Avrupa Temsilcisi)
Elif Denel (Pennsylvania Üniversitesi Arkeoloji Bölümü, ARIT-Amerikan İlmi Araştırmalar Derneği Ankara Merkez Müdürü)
Ömür Harmanşah (University of Illinios – Arkeoloji Bölümü)
Çiler Çilingiroğlu (Ege Üniversitesi Arkeoloji Bölümü)
Ekin Kozal (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Arkeoloji Bölümü)
Elif Koparal (Hitit Üniversitesi Arkeoloji Bölümü)

Tevfik Emre Şerifoğlu

1 programı var

Arkeoloji
Detaylar

Ceylan Tözeren

1 programı var

Arkeoloji
Detaylar

Carlo Colantoni

1 programı var

Arkeoloji
Detaylar

Elif Denel

1 programı var

Arkeoloji
Detaylar

Ömür Harmanşah

1 programı var

Arkeoloji
Detaylar

Çiler Çilingiroğlu

1 programı var

Arkeoloji
Detaylar

Ekin Kozal

1 programı var

Arkeoloji
Detaylar

Elif Koparal

2 programı var

Detaylar

Nesin Matematik Köyü