Tevfik Emre Şerifoğlu

Bilkent Üniversitesi’nde tamamladığı lisans eğitiminin ardından çalışmalarına Cambridge Üniversitesi’nde devam eden Dr. Şerifoğlu, Chevening-Open Society ve YÖK burslarının desteğiyle Asuroloji/Eski Yakındoğu Arkeolojisi alanında yüksek lisans ve doktora derecelerini aldı. Birkaç yıl Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde ders verdikten sonra Bitlis Eren Üniversitesi’ne geçerek buranın Arkeoloji Bölümü’nü kurdu ve 2018 yılı sonuna kadar da bölüm başkanı olarak görev yaptı. 2011’de Mellink Bursu’yla Amman’daki American Center of Oriental Research’te; 2014’te Fulbright bursuyla Chicago Üniversitesi Oriental Institute’ta; 2019’da da İsveç Enstitüsü bursuyla Uppsala Üniversitesi Arkeoloji ve Eskiçağ Tarihi Bölümü’nde misafir araştırmacı olarak bulundu. Newton İleri Düzey Bursu alarak Birleşik Krallık’taki Leicester Üniversitesi’nde çalışmalar yaptı. Daha önce ortak başkanlığını yaptığı saha araştırma projeleri, Cambridge Üniversitesi Kilise Tepe Kazıları (Güney Anadolu, 2009–13), Cide Arkeoloji Projesi (yüzey araştırması, Karadeniz kıyısı, 2010–11), Sirwan Bölgesel Projesi (yüzey araştırması, Kuzey Irak, 2012–15) ve Aşağı Göksu Arkeolojik Kurtarma Yüzey Araştırması Projesi’dir (yüzey araştırması, Güney Anadolu, 2013–17). Hâlen ortak başkanı olduğu arkeolojik kazı projelerinden biri, Amerika, Britanya, Kanada ve Türkiye’den araştırmacıların Kuzey-Orta Anadolu’da ortaklaşa yürüttüğü Çadır Höyük Kazıları’dır. Bir diğeri olan Taşeli-Karaman Arkeoloji Projesi ise, Aşağı Göksu Arkeolojik Kurtarma Yüzey Araştırması Projesi’nin devamı olarak 2018’de başlatılmıştır ve Göksu Nehri Havzası’nı daha geniş coğrafi bağlamı içerisinde inceleyerek onun Doğu Akdeniz dünyasını İç Anadolu Platosu’na bağlayan yol ağları üzerindeki merkezi rolünü daha iyi anlamayı hedeflemektedir. Şerifoğlu’nun ANAMED’de yapacağı araştırma, bu ikinci projeyle doğrudan bağlantılı olmakla birlikte esas olarak Kalkolitik dönem ile Erken Tunç Çağı’na odaklanacaktır.