Toros Güneş Esgün

https://hacettepe.academia.edu/TorosG%C3%BCne%C5%9FEsg%C3%BCn

Toros Güneş Esgün, 2007 yılında Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölümünden mezun oldu ve aynı bölümden 2010 yılında “Carl Schmitt ve Siyasal Kuramların Antropolojik Temelleri” üzerine yazdığı tezle yüksek lisans derecesini, 2016 yılında “Otoriteden Otonomiye: Yasa ve Özgürlük” başlıklı teziyle doktora derecesini aldı. Doktora öğrenimi sırasında 2011 yılında İsviçre Hükümet Bursuyla Basel Üniversitesi’nin “İnsan Yaşamı/Otonom Yaşam” başlık projesinde misafir araştırmacı olarak çalışmalarını sürdürdü. 2018 yılından beri Doktor Öğretim Üyesi olarak görev yaptığı Hacettepe Üniversitesi Felsefe bölümünde Özgürlük Sorunu, Eleştiri Kuramları, Sanat Felsefesi, Sanat Eserlerinde Felsefe Problemleri, 20. Yüzyıl Metinleri gibi dersler vermektedir. Temel çalışma alanları eleştirel teori, siyaset felsefesi, hukuk felsefesi ve edebiyat eleştirisi olan Esgün, aynı zamanda ViraVerita’nın kurucularından ve yayın kurulu üyelerindendir.