Diler Ezgi Tarhan

Liseyi, Cağaloğlu Anadolu Lisesi’nde; lisans, yükseklisans ve doktora öğrenimini, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi ‘Felsefe’ bölümünde tamamladı. Felsefe lisans öğrenimine paralel olarak İstanbul Üniversitesi ‘Alman Dili ve Edebiyatı’ bölümünde yandal yaptı. 2013-2014 yılları arasında Ruhr Universitӓt Bochum Felsefe Bölümü’nde misafir araştırmacı olarak bulundu. 2017-2018 yıllarında Köln Husserl Arşivi’nde davetli misafir doktorant olarak akademik çalışmalarını sürdürdü ve Husserl’in el yazmaları üzerinde çalıştı. Hâlâ İstanbul Gelişim Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Sosyal Hizmet Bölümü’nde Dr. Öğr. Üyesi olarak görev yapmakta; burada ‘insan hakları’, ‘etik’, ‘toplumsal cinsiyet’ ve ‘feminist sosyal çalışmalar’ üzerine dersler vermektedir. Spesifik çalışma alanı ise Husserl fenomenolojisi ile felsefî semantiktir. Çeşitli kitap ve dergilerde fenomenoloji ve mantık üzerine makale ve bildirileri bulunmaktadır.