Kamp Süresi

7 gün

Tarih

10 - 17 Ağustos 2019

Eğitmenler

7 eğitmen

Fenomenoloji: Husserl ve Heidegger

Fenomenoloji: Husserl ve Heidegger

Bu kampımız boyunca, ortaya çıktığı 20. Yüzyılın başından itibaren felsefi araştırmaların yöntemini kökünden değiştiren ve çağdaş felsefe tartışmalarının temelini oluşturan fenomenoloji geleneği incelenecektir. Edmund Husserl ve Martin Heidegger gibi filozofların düşünceleri ışığında bir yandan özellikle fenomenolojinin “tam olarak” ne olduğunu anlamaya çalışacağız ve felsefenin çeşitli konu başlıklarının (başkalık, imge, ölüm, dil, zaman vd.) fenomenolojiye özgü metot ve stil ile nasıl ele alındığını inceleyeceğiz diğer yandan da Husserl’in kendi döneminin felsefi paradigması olan psikolojizm ile yürüttüğü tartışmaların fenomenolojinin ortaya çıkışında nasıl rol oynadığı ve Heidegger’in özellikle Varlık ve Zaman’da fenomenolojiye yönelttiği eleştirilerin felsefenin günümüzde içine girdiği yönelimi nasıl belirlediği konularını ele almaya çalışacağız.Bunlarla birlikte, Husserl fenomenolojisinde politika ve özneler-arasılık ilişkisi, Heidegger’in Kara Defterler adlı günlükleri ile son dönem geliştirdiği Olay (Ereignis) kavramı gibi Türkiye’de felsefi tartışmaların uzağında kaldığına inandığımız konulara da eğileceğiz.

Ayrıca, Heidegger üzerine olan The Ister adlı belgeselin gösterimi sonrası bir tartışma düzenleyeceğiz.

Konuşmacılar ve Ders Başlıkları:

  • Prof. Dr. Nami Başer- Okan Üniversitesi

          Heidegger’de Olay Kavramı ve Kara Defterler

  • Arş. Gör. Onur Kartal- Adnan Menderes Üniversitesi

            Husserl Fenomenolojisinin Politik Ufku ve Heidegger’in Politik Ontolojisi

  • Arş. Gör. Yusuf Yıldırım- Galatasaray Üniversitesi

            Husserl ‘in Transandantal Yönelimi

  • Barış Dirican (Doktora Öğrencisi)- École Normale Supérieure Paris

          Husserl’in Dil Analizi ve Analitik Felsefe Geleneği

  • Hüseyin Deniz Özcan (Doktora Öğrencisi) – Ege Üniversitesi

          Varlık ve Zaman’da Yaşam – Ölüm ilişkisi

  • Ufuk Sarı (Doktora Öğrencisi) – Université libre de Bruxelles

           Husserl Fenomenolojisinde Zaman ve Başkalık Kavramı

  • Diler Ezgi Tarhan (Doktora Öğrencisi) – İstanbul Üniversitesi

             Husserl ve Frege’de Anlam Sorunu

Nami Başer

7 programı var

Detaylar

Diler Ezgi Tarhan

2 programı var

Detaylar

Onur Kartal

1 programı var

Felsefe
Detaylar

Yusuf Yıldırım

1 programı var

Felsefe
Detaylar

Barış Dirican

1 programı var

Felsefe
Detaylar

Ufuk Sarı

1 programı var

Felsefe
Detaylar

Tiyatro Medresesi