Kamp Süresi

6 gün

Tarih

11 - 17 Ağustos 2024

Eğitmenler

2 eğitmen

Sanat ve Eleştiri Kampı

(Arkhe'ye geliş 11 Ağustos, Arkhe'den ayrılış 17 Ağustos)

Sanat ve Eleştiri Kampı

Bu bir haftalık kampta sanat ve felsefe başta olmak üzere düşünce tarihini katederek sanatın varoluşunu ve eleştiriyle ilişkisini ortaya koymaya çalışacağız.

Sanatın kendi zamanıyla, toplumla ve doğanın geri kalanıyla ilişkisi nedir? Sanat ne zaman, nasıl ve neden ortaya çıktı? Güncel, modern veya klasik olsun sanat yapıtlarını başka tür yapıtlardan ayıran şey nedir? Bir yandan sanatın doğasıyla ilgili bu soruları sorarken bir yandan da eleştirinin ne olduğunu, nasıl işlediğini ve amacının/hedefinin mahiyetini sorgulayacağız. Bunu, yalnızca sanatta eleştirinin rolünü, seyircinin eleştirel düşünme pratiklerinin onun seyirciliğine nasıl katkı yapacağını araştırarak değil ayrıca bizzat sanat yapıtının varoluşunda eleştirel yönlerin neler olabileceğini de düşünmeye çalışarak pratik edeceğiz.

Bu pratik için felsefe tarihinin Sokrates ve Kant gibi köşe taşı filozoflarından Jacques Rancièrè ve Graham Harman gibi çağdaş filozoflara kadar eleştiri, estetik ve sanat teorisini ele alacağız. 

Bir haftalık bu kampta bütün bu soru ve sorgulama alanlarını, sanat yapıtlarından yoğun örnekler ve sanat tarihine atıflarla katedeceğiz.

Hedefimiz, bol miktarda sanat yapıtı da görerek birlikte sorgulayan ve tartışan bir kolektif haline gelmek. Bu kamptaki derslerin de bu açıdan dikey bir öğretici-öğrenen ayrımı yerine ortaklaşa tartışma pratikleriyle örülmesini arzuluyoruz. Kampın bu anlamdaki birincil hedefi, bütün katılımcıların sürecin sonunda sanat hakkında özerk bir şekilde düşünmekten ve sanat yapıtları karşısında eleştirel düşüncenin aletlerini kullanmaktan zevk alır hale gelmesi. Bu yüzden eleştiriyi pratiği içinde kavramaya, onu pratik ederek birlikte öğrenmeye odaklanacağız. 

Kampa sanatla ilgili bir derdi, merakı olan herkes katılabilir.

Organizatör:

Murat Alat

muhittin.murat@gmail.com

Oguz Karayemis

oguzkarayemis@gmail.com

 

İçerik dışında başvuru ve kayıtla ilgili sorularınız için:

Paydaş Mehmed Gür, paydasmehmedgur@nesinkoyleri.org

Oğuz Karayemiş

1 programı var

Detaylar

Murat Alat

1 programı var

Detaylar