Kamp Süresi

7 gün

Tarih

16 - 23 Temmuz 2023

Eğitmenler

1 eğitmen

Rönesans Müziği’nde Notasyon ve Solmizasyon

Rönesans müziği notasyonu kozmetik olarak günümüzdekine benzemektedir. Ancak bazı temel ilkelerde ondan ayrılır. Tıpkı dönemsel enstrümanlar gibi notasyon da kendidöneminin müziğinin icrasında ve hatta bestelenmesinde önemli bir rol oynar. Ortaçağdan miras kalan kurallar ve bunlarla üretilen yenilikleri göreceğimiz notasyon kursunda Dufay, Ockeghem, Josquin, Obrecht, Palestrina gibi bestecilerden örnekler okuyacağız. Rönesans’ın kendine özgü notasyonu olduğu gibi günümüzdeki solfejden ayrılan bir notaokuma sistemi vardı. Solmizasyon dediğimiz bu sistem “ut re mi fa sol la” olarak altı notadan (heksakord) oluşuyordu ve yarım sesin mi-fa arasında telaffuz edilmesi esasına dayalıydı. Her solmizasyon hecesinin icrada kendine özgü bir karakteri olduğu bu sistem, dönem bestelerindeki tasarımı ve ifadelemeyi derinden etkilemiştir.

Kamp müzik öğrencileri, öğretmenleri ve diğer müzik profesyonellerinin aktif katılımına açıktır. Nota okumayı iyi bilen amatörler ya da sırf bu müziği deneyimlemek isteyen herkes seviyeleri elverdiğince katılabilir, ya da sadece dinleyici olarak gelebilir.

Kendi çadırınız 3.700,00 TL
Arkhe çadırı (Yalnızca size) 3.900,00 TL
Yatakhane (6-8 kişilik) 4.900,00 TL
Konaklamasız 3.400,00 TL
Günübirlik katılım 1.400,00 TL

*Fiyatlara üç öğün yemek ve seçili konaklama dahildir. **Fiyatlar başvuruların açıldığı tarihten kapandığı tarihe kadar değişkenlikler gösterebilir.