Kamp Süresi

6 gün

Tarih

21 - 27 Temmuz 2024

Eğitmenler

4 eğitmen

Maryam Şahinyan Fotoğraf Kampı & Atölyesi

(Arkhe'ye geliş 21 Temmuz, Arkhe'den ayrılış 27 Temmuz)

Maryam Şahinyan Fotoğraf Kampı & Atölyesi

Atölye ismini, ardında "48 yıl, 1139 kutu dolusu negatif film, 200 bine yakın görüntü ve Birinci Dünya Savaşı'ndan kalma körüklü bir kamera bırakan Türkiye’nin ilk profesyonel kadın fotoğrafçısı Maryam Şahinyan’dan alan, bu bir haftalık fotoğraf kampında sizlere öncelikli olarak bir sanat dalı olarak fotoğrafın felsefesinin ve fotoğraf tarihinin geçmişten günümüze nasıl süregeldiği, fotoğrafın geçmiş ile geleceği nasıl harmanlandığı değerli akademisyenlerimiz ve sanatçılarımız tarafından aktarılacaktır.


Teorik çerçevenin tartışılmasının yanı sıra ikinci bir adım olarak fotoğrafın pratiği üzerine önde gelen sanatçılardan deneyim paylaşımı ve söyleşi şeklinde dersler verilecektir.


Verilen eğitimler bağlamında kampa katılan kişilerden kamp boyunca bir fotoğraf projesi üretmesini ve kamp süresince edinilen tüm proje ve fotoğrafların bir araya getirilerek oluşturulacak olan sergi, Arkhe Projesi adı altında İstanbul, Eskişehir veya Ankara sınırları içerisinde uygun bir sanatsal alanda gösterime açılacaktır.

Maryam Şahinyan Fotoğraf Atölyesinin amacı fotoğraf sanatının teori ve pratiğini, sanatçıların gündelik sorun ve tartışmalarını da masaya yatırarak, tüm bu dinamiklerin diyalektik içinde olduğu yeni üretimlere ve sanatsal birlikteliklere olanak sağlamaktır.
Oluşturulan projeler ve proje kapsamında üretilen fotoğraflar, Maryam Şahinyan Fotoğraf Kampı & Atölyesi’nin çıktısı olacaktır.

Programa Kimler Katılabilir?

• Fotoğrafa merakı olanlar,

• Fotoğraf öğrencisi olanlar.

• Fotoğraf sektöründe çalışanlar.

• Fotoğraf alanında profesyonel olarak ilerlemek isteyenler.

Başvuru sürecinde alana dair temellere sahip, lisans/yüksek lisans öğrencilerine ve portfolyo sunan sanatçılara öncelik verilecektir. Birçok farklı yaş ve mesleki disiplinden katılımcı olması tartışma ortamının zenginliğini artıracaktır. Amaç tek taraflı bir aktarımdan çok içeriği beraber üretmek, yapıcı eleştiri üzerine kurulu bir münazara ortamı yaratmak, bireysel iştirak ile müştereklerimizi buluşturduğumuz bir zemin yaratmak.

Not: Temel fotoğraf bilgisi eğitimi verilmeyecektir. Temel fotoğraf bilgisi olanların başvurması gerekmektedir.

 

Atölye Yürütücüsü

Büşra Bozdemir

12 mayıs 1994’te İstanbul’da doğmuştur. 2019’da çektiği Fried Love kısa filmiyle 3. Afsad kısa film festivalinde kurmaca dalında finalist olmuş, çeşitli müzik kliplerinin yönetmenliğini üstlenmiştir. 2014 yılından beri ilgilendiği kolajları çeşitli sergilerde sergilenmiştir. 2023’te birçok sanatçının da içinde bulunduğu Olasılıklar Üzerine bir Sergi adıyla fotoğraflarını sergileme imkanı bulmuş olan Büşra Bozdemir, çalışmalarında daha çok sokak ve müzik üzerine ağırlık vermektedir.

Atölye İçeriği ve Eğitmenler

Arzu Eke / FOTOĞRAFTA NESNE KAVRAM İLİŞKİSİ

Görüntülerin yüzyıllık hikayeleri vardır. Bu hikayelerdeki her nesne kendi gölgesinin kahramanıdır. Bu gölgeye anlam yükleyen insanoğlu bunu çeşitli vesilelerle sanat eylemleri aracılığıyla yapmış ve yapmaya devam etmektedir. Bu sanat eylemlerine ortak olan araçlardan biri de fotoğraftır.

Fotoğraf algısı, nesnenin görüntülere dönüşmüş halleri ile bize çok dilli temsiller sunmaktadır. Fotoğraftaki nesne yolculuğunda nesneleri sembolik temsilciler olarak görebiliriz.

Örneğin, bir gül sevgiyi veya ruhsal uyanışı temsil edebilir. Her bir nesne, düz anlamının ötesinde daha derin manevi veya felsefi kavramları sembolize edebilir. Fotoğraftaki nesneler ve sahneler, insanlık tarihinin kollektif bilinçaltında yer alan arketiplerle de bağlantılı olabilir.

Mesela bir nehir, hayatın akışını veya ruhsal arınmayı temsil edebilir. Aynı nehir görüntüsü sanat tarihinin önemli bir sahnesinde yer alırken, bu sahne fotografik bir temsile de dönüşebilir. Fotoğrafta nesne kullanımı, sezgisel imge ile sanatçının mesajını iletmek, izleyici ile iletişim kurmak ve ifade geçişine derinlik katmak için çok katmanlı bir anlatımın ipuçlarını keşfetmeye olanak tanıyor. Bu olanakları konuşacağız.

Bruno Ali Derya Nesin / Fotoğrafın Fiziksel Dinamikleri

Aracımız kamera ve objektif olduğundan, onların ayarlarını ve sınırlarını keşfedeceğiz. Malzememiz daima ışık olduğundan, onu da anlamamız gerekecek. Işığı kontrol ederek bir hikâye nasıl anlatılır, çıplak gözle görmekle kamera arkasından görmenin farkı nedir gibi sorulara cevap arayacağız. 

Tayfun Serttaş / Foto Galatasaray Projesi bağlamında Maryam Şahinyan ve Proje deneyimleri

Foto Galatasaray Projesi bağlamında Maryam Şahinyan ve Proje deneyimleri Sanatçı/Araştırmacı Tayfun Serttaş’ın editörlüğünde hazırlanan eserde, İstanbul’un yakın dönem klasik fotoğraf stüdyolarından bugüne ulaşabilmiş Foto Galatasaray arşivinden seçilen bine yakın fotoğraf yer alıyor. Zamanı içerisinde emsalsiz bir şekilde, müşteri kitlesinin ağırlıklı olarak kadınlardan oluştuğu Foto Galatasaray Projesi bağlamında bir kadın fotoğrafçı olarak Maryam Şahinyan ve Tayfun Serttaş’ın proje deneyimleri üzerine konuşulacaktır.

Organizatör:

Büşra Bozdemir

bsrbzdmr@gmail.com

İçerik dışında, başvuru ve kayıtlarla ilgili sorularınız için:

Barbara Bakırcıoğlu, barbarabakircioglu@nesinkoyleri.org

 

Arzu Eke

1 programı var

Detaylar

Tayfun Serttaş

1 programı var

Detaylar

Zeynep Sayın

3 programı var

Detaylar

Bruno A. D. Nesin

1 programı var

Detaylar