Arzu Eke

Ankara doğumlu, Ankara'da yaşayan ve kavramsal algı üzerinden üretimler yapan görsel anlatıcı ve fotoğrafçıdır. Fotoğrafa olan ilgisi, 1989 yılında AFSAD ile başlamış ve o günden beri fotoğraf, yaşamının ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir.  

2014 yılından itibaren fotoğraf derneklerinde ve okullarda temel eğitim ve fotoğraf sanatına giriş dersleri vermeye başlamış, Ankara'daki bazı kolejlerde de fotoğraf sanatı üzerine dersler vermiştir. Ayrıca, kavramsal fotoğraf üzerine seminerlerde ve fotoğraf festivallerinde konuşmacı olarak da yer almıştır. Youtube'da da konuşmaları mevcuttur 

Şu anda bağımsız olarak kurucusu olduğu Atölye 433" fotoğraf atölyesi bünyesinde kavramsal fotoğraf ve çağdaş fotoğraf anlayışı üzerine ders ve seminerler vermeye devam etmektedir. Küratörü olduğu "Yürümek" fotoğraf sergisi hem Ankara hem de İstanbul’da kalıcı olarak sergilenmektedir. Ayrıca çalışmaları solo ve birçok karma sergide de yer almıştır 

Fluxus ruhuna inanan ve bitmez bir merak ile çağdaş algı üzerinden; "fotoğraf sanatı ne diyor?" a olan hayranlıkla fotoğraf üretimlerine devam etmektedir.