Kamp Süresi

7 gün

Tarih

17 - 24 Ağustos 2019

Eğitmenler

5 eğitmen

Kalkınma İktisadı

Tarih: 17-24 Ağustos 2019 (Medreseye geliş 17 Ağustos Cumartesi, ayrılık 24 Ağustos Cumartesi.)

İçerik: 2018’de ilkini Türkiye Ekonomisi üzerine yaptığımız Ekonomi Yazokulu’nun ikincisi 2019 Ağustos’unda İzmir Şirince Köyü’nde, Tiyatro Medresesi’nde gerçekleşecek. Bu senenin yoğunlaştığı konu kalkınma iktisadı (development economics) olacak. Bir haftalık kamp boyunca kalkınmanın temel taşlarına yakından bakacağız. Kamp dahilinde soracağımız ve cevaplamaya çalışacağımız sorular arasında şunlar olacak:

  • Kalkınma nedir? Kalkınma sözcüğünden anladığımız şey yalnızca ekonomik büyüme midir? Yalnızca ekonomik büyüme ve refah artışı gördüğümüz ülkelere “kalkınmış” diyebilir miyiz, yoksa kalkınmanın içinde başka katmanlar var mı?
  • Kimin için, kim tarafından kalkınma? Kalkınma nedir sorusuyla beraber gelen bu diğer soruda kalkınmayı kimin üstlendiğine göre kavramın nasıl farklı anlamlar kazandığına bakacağız. Ankara’da formüle edilen kalkınma politikaları ile Dünya Bankası, IMF benzeri kurumların hazırladığı programlar arasında ne farklar var? Amaç farklılıkları kalkınma sürecinde ne gibi etkilere sahip? Büyük şirketlere güç ve imkan sağladığımız modellerle küçük işletme ve bireyler üzerinden temellenen politikalar arasındaki farklar ekonomik mi politik mi?
  • Dış güçler kalkınmamızı istemiyor mu? Politikanın ekonomiyle bağını tesis ettikten sonra gelen bir başka soru da uluslararası aktörlerin bir ülkenin zenginleşmesine mani olup olamayacakları. Ekonomide bir savaş hali ne kadar mümkün? ABD gibi ülkeler tarihte başka ülkelerin ekonomik büyümesini sınırlandırdı mı, yapıldıysa bu nasıl ve neden yapıldı?
  • Tarım ile büyümek mümkün mü? Türkiye’nin bugün ana akım medyada ve kamusal tartışmalarda çok sık gördüğü bir konu olan tarımsal üretimin ülke ekonomilerinde rolü nedir? Yalnızca tarım ile refaha ermek mümkün mü?
  • Bugün sanayii üretimiyle başı çeken ülkeler bu duruma nasıl geldi? Tarımdan bahsettikten sonra tartışmada görülen ikinci nokta genelde sanayidir. Bugünün sanayi devleri bu üretim kabiliyetlerini nasıl elde ettiler? Bir ürünü ülke imkanlarıyla üretebilmek ekonomik başarı için yeterli mi? Türkiye bir otomotiv montaj noktası olarak sanayi üretimi yapmış oluyor mu?

Bu soruların tamamı kalkınma literatüründe büyük sorular. Büyüklükleri de kesin olarak cevaplanamaz oluşlarından kaynaklanıyor. Kamp süresince bu sorulara bakarken kullandığımız bakış açısının önemine dikkat çekeceğiz, ve geleneksel, ana akım ekonominin yanında başka noktaları da temsil etmeye özen göstereceğiz.

Arché Projesi olarak Türkiye’de sosyal bilimler alanında tartışmayı canlı tutup, akademik ve pratik yaklaşımlar getirmeye çalışıyoruz. Geçtiğimiz 5 yıl içinde yaptığımız yazokulları ve bunlara katılan öğrenciler ve hocalarla özgür bir kamusal alanın hayaliyle tartışmalar, söyleşiler ve bilgi alışverişleri gerçekleştiriyoruz. Bu yıl kamplarımızın büyük çoğunluğunu Tiyatro Medresesi’nde eşzamanlı olarak yapacağız. Bu şekilde disiplinlerarası geçişliliğin daha fazla olacağına, ve tartışmaların daha da alevleneceğine eminiz.

Sosyal Bilimler Kampüsü Olarak Tiyatro Medresesi

Tiyatro Medresesi, Şirince’de Nesin Matematik Köyü’ne komşu olan bir alanda. Bu yıl Arché olarak Medrese’de Ağustos ayı boyunca sosyal bilimler üzerine yazokulları düzenleyeceğiz. Arkeolojiden antik tarıma, ekonomiden siyasete birçok program eş zamanlı yapılacak. Disiplinlerarası diyalogu canlandıracağını düşündüğümüz bu gelişme bizi oldukça heyecanlandırıyor. Aşağıda Medrese’den birkaç fotoğraf görebilirsiniz.

Erkin Ergüney

8 programı var

Detaylar

Serdar Sayan

4 programı var

Detaylar

Bilin Neyaptı

1 programı var

Ekonomi
Detaylar

Veysel Ulusoy

1 programı var

Ekonomi
Detaylar

Fikret Adaman

3 programı var

Ekonomi
Detaylar

Tiyatro Medresesi