Kamp Süresi

7 gün

Tarih

25 Temmuz - 01 Ağustos 2020

Eğitmenler

5 eğitmen

Hukuk Felsefesi

Toplum ve politika üzerine düşünmek,sadece hayatı nasıl sürdürdüğümüzü düşündüğümüz bir etkinlik değildir, aynı zamanda iyi ve mutlu bir hayat sürmenin, insanın kendisini gerçekleştirmesinin temel koşuludur.Bir toplum olarak var olmanın koşulu bir düzen yaratmaktan geçer ve bu toplum düzenini, o toplumu yaratan bireylerin arasındaki hukuk ile belirlemiş oluruz.  Kusurlu bir devlette, kötü düzenlenmiş yasalarla yönetilen toplumun bireyleri kendini gerçekleştiremeyecek ve iyiye ulaşamayacak, mutlu olmayacaktır.

 

”Birey için iyi olanla polis(site devleti) için iyiyi meydana getiren bir ve aynı bilgeliktir.”   -Aristoteles

* ”Hukukun ve içerdiği adalet, hak, özgürlük kavramlarının kaynağı nedir?”

* ”Hukukun meşruiyetinin kaynağı ve dayanağı nedir?”

Bu iki kadim sorunun sorulması da yanıtlanması da, hukuk felsefesine düşer.

Hukuk felsefesi, hukukun sadece bir arada yaşamı düzenleyen zorlayıcı bir kurallar sistemi olarak betimlenmesinin ötesinde, onun herkes için bağlayıcı, yani evrensel olmasının dayanağını sorunsallaştırır. 

Roma hukuku, karşılaştırmalı hukuk, eleştirel hukuk gibi konularda düzenlediğimiz yaz kamplarından sonra bu yaz da hukuk felsefesindeki problemleri,  doğal hukuk geleneğindeki tartışmaları değerli hocalarımızın anlatımlarıyla anlamaya çalışacak; hak, adalet, özgürlük gibi çok temel kavramları tarihsel, sosyal ve felsefi bir perspektif içinde inceleyeceğiz. Şirince’nin muazzam doğası eşliğinde zeytin ağaçlarının gölgesindeki dersliklerimizde birey ve toplum için iyi olanın ne olduğunu arayacağız.  

Eğitmenler ve Ders içerikleri:

Prof. Dr. Yasemin Işıktaç (İstanbul Üniversitesi): Hukuk nedir, iyi hukuk nedir, sistem olarak hukuk, değer ve hukuk

Ar.Gör. Dr. Vahdet İşsevenler (Yalova Üniversitesi): Platon özelinde Arkaik Yunan’da Hukuk Felsefesi, Doğal Hukuka Giriş

Ar. Gör. Dr. Muzaffer Dülger (İstanbul Üniversitesi): Hukukun ekonomik öğretisi: temel kavramları ve tarihsel ve felsefi gelişimi, Günümüzde hukuka ekonomik yaklaşımın temel ekolleri ve özellikleri (Chicago, New haven, Avusturya, Virginia Okullari, Kurumsalcılık ve Davranışsalcılık)

Ar. Gör. Miran Çetiner (İstanbul Üniversitesi): Post Pozitivizm

Hüseyin Deniz Özcan (Ege Üniversite): Hegel’de özgürlüğün varoluşu olarak hukuk, (Hukuk ve mülkiyet, Ahlak ve Hukuk, Devlet ve Uluslararası Hukuk)

Arkhé Köyü

Şirince Köyünün eğitim vadisinde Sosyal ve Beşerî Bilimlere adanmış bağımsız bir akademik kampüs.

Arkhé Projesi 2014 yılında Nesin Matematik Köyü’nde doğdu; yıllar içinde kabuğuna sığamadı ve yanda 13 dönüm bir zeytinliğe taşındı. Burada 80 kişinin birbirini rahatsız etmeden konaklayabileceği, çalışabileceği ve tartışabileceği akademik bir ortam inşa ediyoruz.

Arkaik çağ tiyatrolarını andıran bir amfimiz; üst katını yatakhane, alt katını kütüphane ve derslik olarak kullandığımız ana binamız; eski usul köy kahvelerini andıran bir yemekhanemiz hazır durumda. İnsanı kucaklayan bahçelerimiz, 150 adet zeytin ağacımız ve ufukta deniz manzarasına hâkim açık dersliğimiz var.

Hoca evlerimiz ve yel değirmenimizin inşaatına da bu yazdan sonra başlayacağız.

Kampüsün size sunacakları; başta mutlak huzur – göz alabildiğince doğa içinde, motor ve trafik gürültüsü yerine kuş ve cırcır böceği sesine uyanmanın verdiği olağanüstü his. Yanı sıra, Türkiye’nin kendi alanlarında en yetkin hocalarından alacağınız ufuk açıcı dersler ve bu dersleri takip eden sonsuz Sokratik tartışmalar.

Ve tabii karşılaşacağınız en çarpıcı manzara, yazını bir tatil beldesinde geçirmek yerine dağın başında fikir çarpıştıran heyecan verici gençler.