Kamp Süresi

7 gün

Tarih

18 - 25 Ağustos 2019

Eğitmenler

6 eğitmen

Çağdaş Etik Kuramlar

Çağdaş Etik Kuramlar

Bu program süresince, etik bağlamında günümüzde tartışılan problemler ve kuramlar ele alınacaktır. Etikle ilişkili kavramlar ile günümüz dünyasında konu kapsamında sunulan kuramlar ve tartışmalar özellikle son zamanlarda üretkenliğini arttırmıştır. Günümüz kamusal, siyasal, ekonomik ve düşünsel alanlarında, görmezden gelinemeyecek problemler bu kuramlarla cevaplanmaya çalışılmaktadır. Cinsiyet tartışmaları, özne ve iktidar ilişkileri, olumsallık tartışmaları, yabancılaşma, sağlık politikaları, kamusal alan, neoliberal dönüşümler ve öznenin konumu, türcülük, otorite  ve sayılabilecek birçok konu bu kuramlardan paylarını almaktadır. Tüm bu tartışmalar “etikte kriz mi yoksa rönesans çağı mı yaşanıyor?” sorusunu gündeme getirmiştir. Bir haftalık Çağdaş Etik Kuramlar Kamp’ında hocalarımızla birlikte konuyla bağlantılı farklı temalarda dünyada ve Türkiye’deki örneklerle birlikte tartışmaya çalışacağız. Kamp 6 gün boyunca ikisi sabah ikisi öğleden sonra olmak üzere 4 oturumluk seminerlerden oluşmaktadır. Perşembe, tatil günümüz.

Eğitmenler ve Ders Başlıkları:

Emre Koyuncu: “Düşünen Hayvanlar Hayvanlar Hakkında Ne Düşünür”
Fulden İbrahimhakkıoğlu: “Feminist Etik”
Güldem Baykal Büyüksaraç: “Sosyal Bilimlerde Etik”
Nedim Yıldız: “Ahlak Felsefesinde Olumsallık ve Özcülük Karşıtlığı
Seda Güven: “Sağlık ve Etik”
Kerem Eksen: “Çağdaş Etikte Erdemler ve Yaşama Sanatı Fikri”

Emre Koyuncu

1 programı var

Felsefe
Detaylar

Fulden İbrahimhakkıoğlu

1 programı var

Felsefe
Detaylar

Güldem Baykal Büyüksaraç

1 programı var

Sosyal Bilimler
Detaylar

Nedim Yıldız

1 programı var

Felsefe
Detaylar

Seda Güven

1 programı var

Felsefe
Detaylar

Kerem Eksen

2 programı var

Felsefe
Detaylar

Nesin Matematik Köyü