Kamp Süresi

7 gün

Tarih

18 - 25 Ağustos 2019

Çağdaş Etik Kuramlar

Kamp Adı: Çağdaş Etik Kuramlar

Kamp Tarihi: 18-25 Ağustos 2019

Kamp Yeri: Nesin Matematik Köyü, Şirince

Kontenjan: 25

Hedef Kitle: Program etik üzerine temel bir ön bilgisi olan herkesin başvurularına açıktır.

Başvuru: Katılımcı adayları, başvuru formundaki soruları cevaplayarak kampa başvuru yapabilirler.

Tanıtım: Bu kamp süresince, etik bağlamında günümüzde tartışılan problemler ve kuramlar ele alınacaktır. Etikle ilişkili kavramlar ile günümüz dünyasında konu kapsamında sunulan kuramlar ve tartışmalar özellikle son zamanlarda üretkenliğini arttırmıştır. Günümüz kamusal, siyasal, ekonomik ve düşünsel alanlarında, görmezden gelinemeyecek problemler bu kuramlarla cevaplanmaya çalışılmaktadır. Cinsiyet tartışmaları, özne ve iktidar ilişkileri, olumsallık tartışmaları, yabancılaşma, sağlık politikaları, kamusal alan, neoliberal dönüşümler ve öznenin konumu, türcülük, otorite  ve sayılabilecek birçok konu bu kuramlardan paylarını almaktadır. Tüm bu tartışmalar “etikte kriz mi yoksa rönesans çağı mı yaşanıyor?” sorusunu gündeme getirmiştir. Bir haftalık Çağdaş Etik Kuramlar Kamp’ında hocalarımızla birlikte konuyla bağlantılı farklı temalarda dünyada ve Türkiye’deki örneklerle birlikte tartışmaya çalışacağız. Kamp 6 gün boyunca ikisi sabah ikisi öğleden sonra olmak üzere 4 oturumluk seminerlerden oluşmaktadır. Perşembe, tatil günümüz.

Hocalar ve Konuları:

Emre Koyuncu: “Düşünen Hayvanlar Hayvanlar Hakkında Ne Düşünür”
Fulden İbrahimhakkıoğlu: “Feminist Etik”
Güldem Baykal Büyüksaraç: “Sosyal Bilimlerde Etik”
Nedim Yıldız: “Ahlak Felsefesinde Olumsallık ve Özcülük Karşıtlığı
Seda Güven: “Sağlık ve Etik”
Kerem Eksen: “Çağdaş Etikte Erdemler ve Yaşama Sanatı Fikri”

Nesin Matematik Köyü