Kamp Süresi

5 gün

Tarih

25 - 30 Ağustos 2024

Eğitmenler

6 eğitmen

Beyin, Biliş ve Evrim (Brain, Cognition and Evolution)

(Arkhe'ye geliş 25 Ağustos, Arkhe'den ayrılış 30 Ağustos)

Beynin karmaşık işleyişini anlama yolculuğumuz bilim ve felsefe tarihini anlamaktan geçmektedir. Son yıllarda nörobilim alanındaki gelişmeler, zihin ve davranışları inceleme yaklaşımımızı değiştirmiş ve dönüştürmüştür. Nörotransmitterlerin ve sinaptik bağlantıların keşfinden beyin devrelerinin haritalanmasına ve sofistike beyin görüntüleme tekniklerinin geliştirilmesine kadar, biliş ve evrimin karmaşıklığı hakkındaki bilgilerimiz her geçen gün daha da derinleşmektedir.


Bu beş günlük kampta, davranışsal sinirbilim alanına derinlemesine bir dalış yaparak sinirbilim tarihini, davranışın ve farklı beyin bölgelerinin evrimsel temelini, depresyon anksiyete ve korkunun nörobiyolojik mekanizmalarını kapsayan bir dizi konuyu güncel çalışmalar ışığında tartışacağız. Kamp, yakınsak evrim (convergent evolution), nörobilimin tarihi ve depresyon, anksiyete ve korku gibi duygulanımsal durumların nöronal temeli, farklı öğrenme mekanizmaları ve zekanın evrimi, evrimsel hiyerarşisi ve geleceği gibi konuları kapsayacaktır.


Yakın dönemdeki araştırmaları keşfederken, bahsedilen konulara ek olarak hızlı etkili bir antidepresan olarak ketamin gibi yenilikçi tedavilerin potansiyelini tartışacak ve kemirgen ve memelilerde ultrasonik seslendirme çalışmaları yoluyla hayvan davranışının iletişimsel ve sosyal yönlerini konuşacağız. Kampta ayrıca, anneden ayrılmanın nasıl bir stres indüksiyon modeli olarak işlev gördüğünü inceleyecek ve bunun gelişim ve davranış üzerindeki etkisine ışık
tutacağız.

Araştırmalarımız hakkında daha fazla bilgiye sahip olmak isterseniz laboratuvar web sayfamızı https://neuroscience.bogazici.edu.tr ziyaret edebilirsiniz.

Kimler katılmalı?
Kampımız yukarıdaki konular ile ilgilenen herkese açıktır. Fakat psikoloji, sinirbilim, bilişsel
bilim, felsefe, yapay zeka konularında lisans ve yüksek lisans yapan öğrencilere öncelik
verilebilir.

Oturum Başlıkları

Güneş Ünal

Sinirbilim tarihine bilim felsefesi çerçevesinden bir bakış

Beyinde nöromodülasyon ve yeni sinirbilim perspektifleri

Cem Sevinç

Davranış nedir? Nasıl inceleyebiliriz?

Depresyon ve anksiyete

Sinem Gençtürk

Yakınsak evrim: farklı türler nasıl ortaklaşıyor?

Hayvanların gizli iletişimi: ultrasonik vokalizasyon ve farklı türlerde ultrasonik vokalizasyon çalışmaları

Defne Albayrak                                                                     

Farklı türlerde zekanın evrimi ve zekanın evrimsel hiyerarşisi

Öğrenme mekanizmaları: Sinirbilim perspektifi ve algoritmik yaklaşımlar

Bahar Yüksel

Stres ve korkunun nörobiyolojik temelleri

Stresi nasıl modelleyebiliriz?

Mert Genç

Beyni ışıkla kontrol etmek mümkün mü?

 

Organizatör:

Defne Albayrak 

defnealbayrak99@gmail.com

İçerik dışında başvuru ve kayıtla ilgili sorularınız için:

cigdemsahin@nesinkoyleri.org

 

Güneş Ünal

1 programı var

Detaylar

Cem Sevinç

1 programı var

Detaylar

Sinem Gençtürk

1 programı var

Detaylar

Defne Albayrak

1 programı var

Detaylar

Bahar Yüksel

1 programı var

Detaylar

Mert Genç

1 programı var

Detaylar