Güneş Ünal

2012 yılında Rutgers Üniversitesinde Sinirbilim alanında doktorasını tamamlamış ve 2012’ye kadar Oxford Üniversitesinde doktora sonrası araştırmalarına devam etmiştir. 2017 yılından itibaren Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji departmanında öğretim üyesi olarak ve Boğaziçi Üniversitesi Davranışsal Sinirbilim laboratuvarında baş araştırmacı olarak devam etmektedir. Araştırma alanları arasında limbik sistem, bazal önbeyin, nöromodülasyon, hayvanlarda depresyon ve anksiyete modelleri, ketamin yer almaktadır.