Yasemin Kireç

Anadolu Meraları - Genel Kordinatör

 

Lisansını sosyoloji ve antropoloji üzerine tamamlayan Kireç, üniversite yıllarından itibaren permakültür, doğal yaşam ve ekoloji konularında kendini geliştirdi ve bu alanlarda çalışmalara başladı. “Permakültüre Giriş” ve “Permakültür Tasarım Sertifikası” (Türkiye Permakültür Araştırma Enstitüsü) eğitimlerini aldı. 2015 yazında Çanakkale’de Anadolu Meraları uygulama arazisinde gerçekleştirilen “Bütüncül Yönetim” eğitimini tamamladı. 

Yasemin Kireç, çeşitli girişimlerde aktif rol oynamaya devam ediyor; yereldeki üretici-tüketici buluşmalarına katılıyor, bilgi ve deneyimin paylaşılmasında aracılık yapmaya çalışıyor.

2015 yılından bu yana Buğday Derneği ile birlikte çalışmalar yaparken Ekolojik Yaşama Giriş, Şehirde Ekolojik Yaşam Uygulamaları, Kent Bahçeciliği, Tohum, Arıcılık, Derin Dinleme ve Doğa Farkındalığı eğitim ve etkinliklerini gerçekleştirdi.