Saffet Murat Tura

1955 doğumlu. Cerrahpaşa Tıp Fakültesini bitirdikten sonra İstanbul Tıp Fakültesi Fizyoloji ABD’da beyin fizyolojisi üzerine doktora çalışmalarına başladı. Bu alandaki çalışmalarını tamamlamadan aynı fakültenin Psikiyatri bölümüne geçti. 1986 yılında ‘Organ-dinamik Teorinin Epistemolojik Kritiği’ adlı teziyle psikiyatr oldu. Elektroansefalografi ve dinamik psikoterapi alanlarında özel eğitim gördü. Psikanaliz, nöro-bilim, zihin ve bilim felsefeleri alanlarında çalışmalar yaptı, eserler yayınladı. 1993 yılında İmago psikoterapi Merkezini kurdu. Çeşitli Üniversitelerde konuk öğretim üyesi olarak dersler verdi.

 

Kitapları:

  • Freud’dan Lacan’a Psikanaliz. (1. Baskı: Ayrıntı Yay. 1989, 4. Baskı Kanat kitap 2010)
  • Günümüzde Psikoterapi (1. Baskı: Metis 2000, 2. baskı Metis 2005)
  • Şeyh ve Arzu (Metis 2002)
  • Histerik Bilinç (Metis 2007)
  • Madde ve Mana (Metis 2010)
  • Beynin Gölgeleri ( Metis 2016)
  • Zor Problem: Bilinç (Metis 2018)