Özlem Tür

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi’nde lisansını ve yüksek lisansını tamamladıktan sonra, tezini Türkiye-Suriye ilişkileri üzerine yapmıştır.

Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinden İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme; Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar ve de İklim Eylemi üzerine çalışmaktadır.

Şuanda ODTÜ’de uluslararası politika dersleri vermekte, aynı zamanda anabilim ve bölüm başkanlığı yaptı.