Nazile Kalaycı

http://www.felsefe.hacettepe.edu.tr/tr/prof_dr_nazile_kalayci-11

“Nietzsche’nin Modern Kültürü Eleştirisi Üzerine Bir İnceleme” başlıklı yüksek lisans tezini 2001’de, “Kamusal Alan Kavramı Üzerine Bir İnceleme: Aristoteles-Marx-Habermas” başlıklı doktora tezini 2007’de Hacettepe Üniversitesi’nde tamamladı; halen aynı üniversitede öğretim üyesi olarak çalışan Nazile Kalaycı, Eskiçağ Felsefesi, Ortaçağ Felsefesi, 19. yy. Felsefesi, Siyaset Felsefesi, Feminizm alanlarında dersler vermekte, Almancadan ve Eski Yunancadan çeviriler yapmaktadır (Çevirilerden seçmeler: Aristoteles, Poietika, Pharmakon Yayınevi. Platon, Phaidon, Kabalcı Yayınları. Georg Simmel, “Metropoller ve Tinsel Yaşam”, Modern Kültürde Çatışma’nın içinde, İletişim Yayınları). Makalelerini Felsefe Logos, Cogito, Doğu Batı, Varlık gibi dergilerde yayınlayan Nazile Kalaycı son zamanlarda klasik tragedyaları güncel sorunlarla ilgisinde ele alan çalışmalar yapmaktadır. Devrim Sezer’le birlikte hazırladıkları Siyasalın Peşinde: Dünyaya Tragedyalarla Bakmak kitabı Metis Yayınevi tarafından 2017 yılında yayınlanmıştır.