Mustafa Sever

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, Eğitimde Psikolojik Hizmetler Bölümünde lisans eğitimini, aynı fakültede Eğitimin Sosyal ve Tarihi Temelleri Anabilim Dalında, Eğitim Sosyolojisi alanında yüksek lisansını tamamladı. Rehberlik araştırma merkezinde rehber öğretmen olarak çalıştı. Doktorasını State University of New York at Buffalo’da Eğitim Sosyolojisi alanında yaptı. Almanya ve Polonya’da kültür çalışmaları alanlarında dersler aldı. ABD’de çeşitli üniversitelerde yarı zamanlı öğretim üyesi olarak çalıştı. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesinde 2012 yılında yardımcı doçent, 2016 yılında doçent oldu. Halen Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesinde, Uluslararası Eğitim Sosyolojisi Programı ile Eğitimin Felsefi Sosyal ve Tarihi Temelleri Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. 2014 yılından bugüne UNESCO Türkiye Milli Komisyonu, Eğitim İhtisas Komitesi üyesi olarak; Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitim, Herkes için eğitim, mobil öğrenme gibi konularda çalışmalar yürütmektedir. Aynı zamanda UNESCO ASPnet okulları Türkiye koordinatörlüğünde görevlendirilmiştir. Life School adlı dijital eğitim platformunun eğitim tasarımcısıdır ve kurucuları arasında yer almıştır. 2018-2021 arasında MEB bakan danışmanlığı görevini yürütmüştür.