Müge Canan

Müge Canan

AçıkBeyin Kurucu Ortağı & OKUTU Gelişim Kurucusu

Müge Canan, 1996 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’den mezun oldu. Stajını bitirdikten sonra mesleğini icra etmeyerek 2001 senesine kadar reklam ve halka ilişkiler alanında hem müşteri hem ajans tarafında çalıştı. 2003 yılında Tumi, Mandarina Duck gibi bir çok ünlü dünya markasının Türkiye dağıtımcılığını alarak İstanbul ve Anadolu yakasında çeşitli mağazalar açtı. Kariyeri devam ederken tasavvuf alanında eserler neşreden Nefes Yayınevi’nde uzunca bir süre gönüllü olarak kavram araştırmaları üzerine yoğunlaşan kitap yazım araştırma grubunda yer aldı. Türkkad ve genel kurul üyesi olduğu Kerim Vakfı’nda sosyal sorumluluk projelerinde görev aldı. Bir yandan Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü’nün kurulması ile birlikte tasavvuf sertifika programlarına katılmaya başladı ve bunlara devam ederken özel ilgi alanı olan nörobilim konusunda 2016 yılında yine aynı üniversitede yüksek lisans yapmaya başladı. 2018 senesinde “Duygusal Boyutlar Kuramının Sinirsel Terapilerde Olası Kullanım Alanları” başlıklı tezini tamamladı. Çalışmaları esnasında hayat motivasyonunun, öğrenmek olduğunu fark ederek eğitim hayatını profesyonel yaşamında da sürdürebilmek amacıyla 2017 senesinde Prof. Dr. Sinan Canan ile “AçıkBeyin Eğitim ve Danışmanlık” şirketini kurdu. 2020 senesinde de dijital ve fiziksel öğelerin harmanlandığı gelişim modelleri üreten “Okutu” şirketini kurdu. Halen AçıkBeyin Eğitim ve Danışmanlık şirketinde profesyonel koçluk /danışmanlık hizmeti vermekte ve Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Enstitüsü’nde doktorasını yapmaya devam etmektedir.