Mete Kaan Kaynar

Prof. Dr. Mete Kaan Kaynar, Hacettepe Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun olduktan sonra yüksek lisans ve doktorasını aynı bölümde tamamladı. Westminster Üniversitesi, Centre for Study of Democracy’de misafir araştırmacı olduktan sonra Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Siyaset ve Sosyal Bilimler Anabilim Dalı öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Aynı zamanda farklı gazete, dergi ve haber platformlarında güncel yazılarına devam etmektedir.

İlgi alanları arasında Türkiye siyasî hayatı ve kurumlarının yapısı, tarihsel dönüşümü, işlev ve işleyişleri vardır, aynı zamanda kendisi Türkiye’yi on yıllara bölerek incelemek konusunda çok eserler vermiş bir hocamız.