Kübra Koç

Dr. Psikolog Kübra Koç, lisansını İstanbul Aydın Üniversitesi Psikoloji bölümünde; yüksek lisansını ve doktora eğitimini İstanbul Üniversitesi Psikoloji bölümünde psikanalitik psikopatoloji ekolünde tamamlamıştır. Doktora eğitimi sırasında Paris 13 Üniversitesi’nde (Université Sorbonne Paris Nord) 1 yıl süre ile misafir araştırmacı olarak bulunmuştur. 2017 yılından 2022 yılına kadar geçen süre zarfında İstanbul Üniversitesi’nde çeşitli dersler vererek hocalık görevlerini de yerine getirmiştir. 

Dr. Kübra Koç’un ulusal ve uluslararası yayın olarak basılan kitaplarda bölümleri, ulusal hakemli dergide makalesi, uluslararası bilimsel toplantılarda ve kongrelerde sunulan ve kitapçıklarda bildirileri bulunmaktadır. Yüksek Lisans ve Doktora çalışmaları süresinde araştırma projelerinin içerisinde yer almış ve hala aktif olarak bu projelerinin yürütücüsü olarak çalışmalarına devam etmektedir. Yanı sıra çeşitli edebiyat platformlarında alan dışı çalışmaları vardır. 

Rorschach ve Projektif Testler Derneği, İstanbul Psikanalitik Psikosomatik Derneği, Uluslararası Projektif Yöntemler ve Psikanaliz Topluluğu (Réseau International Méthodes Projectives et Psychanalyse) üyesidir.

Yüksek lisans eğitimine başladığı günden bugüne kadar psikanalitik kuramsal dayanağı olan Fibromiyalji konusunda çalışmalarını sistematik olarak sürdürmüş ve psikanalitik psikosomatik alan içerisinde bu konu hakkında uzmanlık bilgisine sahiptir.
 
İstanbul Psikanalitik Psikosomatik Derneğinin kurulmasında aktif olarak görev almıştır. Yanı sıra Rorschach ve Projektif Testler Derneği üyesi olarak bu derneğin kuramsal etkinliklerinde de eğitim vermekte olup projektif testler uygulayıcısıdır. Hem projektif testlerin hem de psikanalitik psikopatolojinin üniversitede öğretilmesi ve bilimsel çalışmalarda kullanılması konusunda rol alarak Dr. Öğretim Üyesi olarak akademik ve klinik çalışmalarına devam etmektedir.
 İstanbul Psikanaliz Derneği'ne bağlı bir psikanalistle psikanalizini tamamlamıştır.