Kemal Kılıç

Dr. Kemal Kılıç, lisans derecesini Boğaziçi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü’nden (1995), yüksek lisans derecesini Bilkent Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden (1997), doktorasını ise Toronto Üniversitesi, Makina ve Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden (2002) almıştır. Halen Sabancı Üniversitesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi’nde doçent olarak görev yapmaktadır. Mevcut araştırma odağı veri analitiği, dijital dönüşüm ve karar verme konuları oluşturmaktadır. Dr. Kemal Kılıç, TÜBİTAK BİLTEG Yürütme Kurulu üyeliği (2014-2015), NATO Sistem Analiz ve Çalışmaları (SAÇ) Paneli Yürütme Kurulu Türkiye Temsilciliği (2015-2018) ve NATO SAÇ Paneli Yürütme Kurulu Genel Üyeliği (2018-…) görevlerinde bulunmuştur. Çeşitli SCI endeksli dergi ve bilimsel kongre kitapçıklarında makale olarak yayınlanmış 70’in üzerinde bilimsel çalışması bulunmaktadır. Sağlık Bilişimi, Dijital Dönüşüm ve Veri Analitiği kapsamında çok sayıda firmada proje gerçekleştirmiş ve endüstriyel eğitimler vermiştir.