Kemal İnan

Lisans ve Yüksek Lisans derecelerini ODTÜ, Warwick Üniversitesi ve doktora derecesini Kaliforniya (Berkeley) Üniversitesinde ve tümünü de Elektrik Mühendisliği alanında tamamlamıştır.Geçmiş ilgi alanlarının arasında kontrol kuramının elektrik güç sistemlerinin optimizasyonu ve ekonomisi alanlarına uygulanması; kesikli sistemler kuramı ve bilgisayarlar alanında yazılım ve sayısal donanımlar için doğrulama ve sınama kuram ve uygulamaları yer almıştır.

Akademik görevler olarak 1970-1998 ODTÜ Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü ve Kaliforniya (Berkeley) Üniversitesi EECS bölümünde öğretim üyelikleri, 1998- 2007 Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Bölümü kurucu dekanlığı görevlerini yapmış olup halen Sabancı Üniversitesinde Emeritüs Prof. olarak ders vermektedir.