Kadir Onur Unutulmaz

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde Dr. Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır. Doktora derecesini Oxford Üniversitesinden Antropoloji alanında 2014 yılında almıştır. Aynı üniversitede 2009 yılında Göç Çalışmaları Yüksek Lisans programını tamamlayan Unutulmaz’ın araştırma alanları arasında uluslararası göçmenlerin entegrasyonu ve entegrasyon politikaları, göçmenlerin entegrasyonunda bir araç olarak spor, küresel Müslüman diasporik topluluklar ve diaspora politikaları yer almaktadır. Unutulmaz son dönemlerde Türkiye’deki Suriyeliler üzerine araştırmalar yürütmekte ve bu alanda yayınlar yapmaktadır.