İhsan Dağı

İhsan Dağı, ODTÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesidir.


Fulbright, Carnegie Council for Ethics and International Affairs, NATO ve Open Society Institute araştırmacısı olarak çalışmış, Georgetown Üniversitesi, SAIS ve Keele Üniversitesi’nde misafir öğretim üyesi olarak bulunmuştur.


2007-2013 yılları arasında Insight Turkey dergisinin editörlüğünü yapmıştır. Makaleleri Journal of Democracy, Turkish Studies, Critique, Mediterranean Quarterly, Journal of Southern Europe and Black Sea Studies, Middle Eastern Studies gibi dergilerde yayınlanmıştır. AKP üzerine yazdığı kitap What Went Wrong in Turkey: From Muslim Democracy to Illiberal Democracy başlığını taşımaktadır.


Araştırma alanları; insan hakları ve demokratikleşme, İslam ve siyaset, Türk siyaseti ve dış politikası konularında yoğunlaşmaktadır.