Hakan Karşılar

Dr. Hakan Karşılar lisans derecesini 2008 yılında ODTÜ Psikoloji Bölümü’nden aldıktan sonra yüksek lisans çalışmalarını Fulbright bursiyeri olarak New York University’de tamamlamıştır. Bilişsel Psikoloji alanındaki doktora derecesini 2017 yılında Koç Üniversitesi’nden almış ve bu süreçte hız-doğruluk ödünleşmesi, zaman algısının bağlamsal modülasyonu, iki seçenekli karar verme süreçleri, göz hareketleri-zaman algısı ilintisi, ve EEG sinyallerinde uyumsuzluk negativitesi gibi alanlarda çalışmalar yürütmüştür. Doktora süreci ve sonrasında Bilişsel Psikoloji, Bilgisayımsal Programlama, Deneysel Psikoloji ve Bilişsel Bilim gibi alanlarda lisans ve yüksek lisans seviyelerinde dersler veren Dr. Karşılar, halen doktora çalışmalarının devamı niteliğindeki bilimsel araştırmalarına devam etmektedir