Gülbin Lekesiz

Gülbin Lekesiz, lisans derecesini 2018 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nden almıştır. Yüksek lisans derecesini ise İTÜ Mimari Tasarımda Bilişim Programı’ndan 2022 yılında
almıştır. Aynı bölümde doktora eğitimine devam etmektedir. Araştırma alanları arasında mimarlık eğitimi, etkileşimli mekanlar, mimari tasarımda üretken yaklaşımlar gibi konular bulunmaktadır.
Özyeğin Üniversitesi Mimarlık Bölümü bünyesinde araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır.