Fatih Okur

Psikolog Fatih Okur, lisans öğrenimini Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde onur derecesiyle tamamladı. Yazmış olduğu
bitirme tezinde suçluluk ve utanç gibi ahlaki duyguların otobiyografik bellek üzerindeki etkisini araştırdı. Psikoterapist
Bilal Akyüz‘ün yanında yıllara yayılan varoluşçu-psikanalitik psikoterapi staj programı kapsamında bireysel-grup
süpervizyonlarına katıldı. Günümüzde hala psikanaliz, varlık felsefesi, edebiyat ve nörobilime dair araştırmalarına devam etmektedir.