Emre Erol

2007’de Sabancı Üniversitesi Toplumsal ve Siyasal Bilimler lisans programından, 2009’da ise yine aynı üniversitenin Tarih lisansüstü programından mezun oldu. Daha sonra Hollanda’nın Leiden Üniversitesi’nin Ortadoğu Çalışmaları programında Prof. Dr. Erik Jan Zürcher ile başladığı doktora çalışmalarını 2014 yılında tamamladı. Doktora tezi 2016 yılında The Ottoman Crisis in Western Anatolia/Turkey’s Belle Époque and the Transition to a Modern Nation State başlığı ile yayımlandı. “Makedonya Sorunu’nun Batı Anadolu’ya Sıçrayışı ve 1914 Rum Tehciri” gibi çeşitli makaleleri ile Birinci Dünya Savaşı öncesi Batı Anadolu’da yaşanmış demografi mühendisliği olayları üzerinde doktora çalışmalarından sonra da yayınlar yaptı. 2009-2016 yılları arasında Leiden Üniversitesi’nin üç farklı kampüsünde de tarih, siyaset bilimi, Ortadoğu Çalışmaları ve felsefe alanlarında çeşitli dersler açtı, farklı akademisyenlerle ortak dersler verdi ve tez danışmanlıkları yaptı. İtalya, Hollanda ve Yunanistan’da çeşitli üniversitelerde AB iş birlikleri kapsamında kısa süreli dersler verdi ve birçok uluslararası akademik toplantıda tebliğler sundu. Araştırma alanları arasında dünya tarihi müfredat tasarımı, geç dönem Osmanlı ve erken dönem Türkiye Cumhuriyeti tarihi, Doğu Akdeniz liman şehir ve kasabaları özelinde göç ve küresel piyasalarla eklemlenme, milliyetçilikler ve sosyalist hareketler başta olmak üzere Osmanlı İmparatorluğu’nda modern ideolojilerin tarihleri bulunmaktadır. Sabancı Üniversitesi ortak üniversite derslerinden sorumlu Temel Geliştirme Programı Direktörü ve Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi öğretim üyesi ve Sabancı Üniversitesi Dijital Beşeri Bilimler Laboratuvarı girişiminin parçasıdır.