Emrah Aktunç

Dr. M. Emrah Aktunç psikoloji lisans derecesini 1999 yılında Koç Üniversitesi’nden ve psikoloji yüksek lisans derecesini 2003 yılında University of Iowa’dan aldıktan sonra Bilim ve Teknoloji Çalışmaları alanındaki doktora derecesini 2011 yılında Virginia Polytechnic Institute and State University’den almıştır. Dr. Aktunç'un araştırmaları bilişsel bilim, nörobilim ve bilim felsefesinin kesişme alanlarında yoğunlaşır. Önceki çalışmaları bellek ve metinden öğrenmenin bilişsel psikolojik araştırmaları üzerine olan Aktunç, öğrenme ve belleğin nörobilimi alanında da eğitim almış ve araştırmalara katkıda bulunmuştur. Doktorasını bilişsel bilimin felsefesi alanında yapan Aktunç'un doktora tezi, hata-istatistiksel yaklaşımın bilişsel bilime, özellikle işlevsel nörogörüntüleme deneylerine uygulanması üzerine yoğunlaşmış ve bu alandaki deneysel destek ve çıkarım sorunlarına çözümler önermiştir. Halen doktora tezi sonuçlarının genişletilmesi ve geliştirilmesi üzerine çalışan Aktunç, bu çalışmanın hem genel bilim felsefesi hem de bilişsel nörobilim alanındaki kuramsal ve görgül sonuçları üzerine yoğunlaşmaktadır. Buna ek olarak Dr. Aktunç, tümevarımsal akıl yürütme ve çıkarım ve insanlarda bu süreçleri iyileştiren etkenlerin araştırıldığı deneysel araştırmalar yapmaktadır.