Emin Fuat Keyman

Fuat Keyman, Sabancı Üniversitesi'nin rektör yardımcısıdır ve uluslararası ilişkiler bölümünde profesör unvanıyla çalışmaktadır. Fuat Keyman, İstanbul Politikalar Merkezi'nin de yöneticisidir. Demokratikleşme, küreselleşme, uluslararası ilişkiler, Türkiye-AB ilişkileri, Türk dış politikası ve sivil toplum gelişimi konularında uzmandır. Bilim Akademisi aslî üyesidir.

Fuat Keyman, lisansını 1981 yılında, yüksek lisans derecesini ise 1983 yılında Ankara'da Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde tamamladı. Doktorasını 1991 yılında Carleton Üniversitesi'nden uluslararası ilişkiler ve karşılaştırmalı politika alanında aldı.

Keyman, 1994'ten 2002 yılına kadar Bilkent Üniversitesi'nin siyaset bilimi ve kamu yönetimi bölümünde ders verdi. 2002 yılında Koç Üniversitesi'ne geçti. 2010 yılına kadar uluslararası ilişkiler bölümünde ders verdi.