Cana Tülüş Türk

Cana Tülüş Türk, Ocak 2012'den bu yana İstanbul Politikalar Merkezi'nde Araştırma ve İdari İşler Kıdemli Uzmanı olarak çalışmaktadır. Aynı zamanda Karşılaştırmalı Siyaset ve AB'de Güncel Konular üzerine dersler vermektedir. Doktora derecesini 2023 yılında "Demokrasi Üzerine Normatif Kavramların Tartışılması: Kırklareli Örneği" isimli teziyle İstanbul Bilgi Üniveristesi Siyaset Bilimi kürsüsünde tamamladı. Öncesinde Tohum Otizm Vakfı’nda Projeler Asistanı ve Projeler Uzman Yardımcısı olarak çalıştı. Sabancı Üniversitesi Avrupa Çalışmaları Bölümü'nde yüksek lisans ve Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde lisans derecesini aldı. Lisans öğrenimi süresince Cumhuriyet Gazetesi, NTV ve TBMM’de kısa süreli stajyer olarak çalıştı. Cana, Araştırmalarında siyaset teorisi, karşılaştırmalı siyaset, Türkiye siyaseti, Avrupa entegrasyonu, popülizm ve Türkiye’de sivil toplum alanlarına odaklanmaktadır. Türkiye Avrupa Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi, “Turkey Europe Future Forum” mezunu, Dış Politikada Kadınlar, Global Diplomacy Lab, United Europe ve Robert Bosch Vakfı program mezunları üyesi'dir. Beğenmeyen Okumasın edebiyat bloğu yazarı olmasının yanı sıra Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği’nde (BUMED), Dış Politikada Kadınlar girişiminde ve Sabancı Gönüllülerinde mentörlük yapmaktadır.