Can Müezzinoğlu

Can Müezzinoğlu, lisans derecesini 2020 yılında Özyeğin Üniversitesi İngilizce Mimarlık Bölümü’nden
almıştır. 2021 yılında eğitimine başladığı İTÜ Mimari Tasarımda Bilişim Programı Yüksek lisans programına devam etmektedir. Özyeğin Üniversitesi Mimarlık Bölümü bünyesinde araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır.