Can Gündüz

Can Gündüz. Mimar, Sosyolog, Akademisyen, Çevirmen, Filmci.

Mimarlık lisans ve yüksek lisans eğitiminin ardından bir yandan mesleğin farklı sektörlerinde çalışmayı sürdürürken diğer yandan ilgisini belgesel film pratiği ve teorisine yoğunlaştırdı. Belgeselcilikten doğru gelişen kentsel araştırmalar ilgisi sosyoloji alanında bir doktorayla sonuçlandı. Halen bir devlet üniversitesinin mimarlık bölümünde tam zamanlı akademisyen olarak çalışmakta, ancak değişik mesleki ve kültürel üretim alanları arasında hareket halinde sürdürdüğü, kolektif, bağımsız üretimleri daha anlamlı bulmakta. Programımızda, yakın zamanda yoğunluk verdiği yayımcılık ve çeviri deneyimlerini, süregiden felsefe ilgisiyle harmanlayarak hazırladığı bir seminerle yer alacak.