Burak Çakır

Anadolu Üniversitesi Felsefe Bölümünde lisans, Galatasaray Üniversitesi Felsefe Bölümünde yüksek
lisans ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Felsefe Bölümünde doktora eğitimini tamamladı.
Sokrates, Platon, Nietzsche, Heidegger, Derrida ve metafelsefe üzerine çalışmalar yapmıştır.
Akademik yazılarının yanı sıra deneme ve şiirleri çeşitli mecralarda yayımlanmıştır. Editör, redaktör ve
çevirmen olarak bazı yayınlara katkı sağlamıştır. Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe
Bölümünde ders vermektedir.