Bülent Somay

Bülent Somay İstanbul'da doğdu. Lisans ve yüksek lisans derecelerini İngiliz Dili ve
Edebiyatı alanında aldı. 2000-2017 yılları arasında İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde
Karşılaştırmalı Edebiyat ve Kültürel İncelemeler alanında öğretim üyeliği, 2006-2017 yılları
arasında ise Kültürel İncelemeler Yüksek Lisans Programı Direktörlüğü yaptı. Başlıca ilgi
alanları Marksist Teori, Psikanaliz, Psiko-Kültürel Analitik Teori, Postkolonyal Teori ve
Ütopik Edebiyat ve Bilimkurgudur. Doktora derecesini 2013 yılında Birkbeck College,
University of London'da Psikososyal Çalışmalar alanında aldı. Türkçe'de sekiz kitabı
yayımlandı:
1. Geriye Kalan Devrimdir, 1997
2. Şarkı Okuma Kitabı, 2000
3. Tarihin Bilinçdışı, 2004
4. Bir Şeyler Eksik, 2007
5. Çokbilmiş Özne, 2008
6. Tarih, Otobiyografi ve Hakikat, 2015 (ed.)
7. Cinsellik Hakkında Vazgeçmemiz Gereken Yüz Efsane 2016
8. Tufan Göründü, 2022
Somay’ın İngilizce’de de beş kitabı vardır:
1. The View from the Masthead, 2010
2. The Psychopolitics of the Oriental Father, 2014
3. Something is Missing, 2021
4. The End of Truth: Five Essays on the Demise of Neoliberalism, 2021
5. Beyond Family: A Case for Another Regime of Reproduction, Sexuality and Kinship,
2023
2017’de İstanbul Bilgi Üniversitesi'nden ayrılan Somay, Université Libre de Bruxelles'de
(2017-18), Oslo Üniversitesi'nde (2018-19) ve Freie Universität, Berlin'de (2019-2021)
araştırmacı olarak bulundu; 2021-2023 yılları arasında ise Off-University, Berlin'de
çalıştı.