Bilal Akyüz

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Psikoloji Bölümünü fakülte ve bölüm birinciliğiyle bitirdikten sonra Okan Üniversitesi Travma Odaklı Klinik Psikoloji Yüksek Lisans programında uzmanlığını almıştır. 2021’de kurduğu Anlam Akademi’de ve Varoluşçu Akademi’de süpervizörlük ve eğitmenlik rollerini devam ettirmektedir. Lacancı psikanaliz, varoluşçu ve post-yapısalcı felsefe ve sanat, ilgi duyduğu alanlarıdır.