Besim Can Zırh

http://soc.metu.edu.tr/node/140

ODTÜ Sosyoloji Bölümü'nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Doktorasını 2012 yılında University College London, Antropoloji Bölümü'nde Alevi göçmenlerin Avrupa'daki ulusötesi ilişki ağları üzerine gerçekleştirdiği araştırmasıyla tamamlamıştır. Türkiye'ye döndükten sonra ASAM, GİGM, Norveç-Landinfo, TODAIE, UN-Women Türkiye gibi kurumların çeşitli araştırmalarında yer aldı.