Berk Esen

Siyaset bilimi alanında doktora çalışmalarını 2015’te Cornell Üniversitesi’nde tamamladı. Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde öğretim üyeliği ve bölüm başkan yardımcılığından sonra Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak görev yapıyor. Doktora eğitimi sırasında Columbia Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi and Torcuato di Tella Üniversitesi’nde misafir araştırmacı ve 2021-2022 döneminde German Institute for International and Security Affairs’in Uygulamalı Türkiye Çalışmaları Merkezi’nde IPC-Stiftung Mercator Fellow olarak çalışmalar yürüttü. Türkiye siyaseti, otoriterleşme ve siyasi partiler alanlarındaki güncel çalışmaları Party Politics, Journal of Democracy, Third World Quarterly, Armed Forces & Society, PS: Political Science & Politics, South East European Society and Politics, Journal of Near East and Balkan Studies, Mediterranean Politics, Middle East Journal, Turkish Studies ve Birikim gibi akademik dergilerde yayımlanmıştır. 2020’de Bilim Akademisi tarafından her sene sadece iki siyaset bilimciye verilen Genç Bilim İnsanları Ödülü’ne ve 2018 yılında Sakıp Sabancı Uluslarası Araştırma Ödülü’ne layık görülmüştür.