Begüm Tekay

Begüm Tekay, Kocaeli Üniversitesi Heykel Bölümü’nde lisans eğitimine başlamış ve yine aynı üniversitede yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır.
Eğitim süresi boyunca ve sonrasında sanatçılara destek veren
kuruluşlarda çalışmalarını sergilemiş ve heykel sempozyumlarında yer almıştır.
Tekay, sanat çalışmalarına bağımsız şekilde devam ederken heykelin
geleneksel malzemeleri olan taş, ahşap ve metal ile ilişkilenerek formu doğadan aldığı yansımayla oluşturup, çağının ruhunda filizlenen bilincini primitif yaklaşımlarla ortaya koyuyor. Psikolojide de karşılığını bulabileceğimiz arketip kavramından yola çıkarak çalışmalarında tarihin dişil arketiplerini izliyor, anaerkil dönem boyunca ve sonrasında kültürümüzü oluşturan canlı dokuları yakalamaya çalışıyor.
Araştırmalarına İstanbul’daki atölyesinde devam ederken aynı zamanda mekanların sunduğu olanaklar üzerinden enstalasyon çalışmaları da yapmaktadır.

Heykel sanatının herkes tarafından rahatlıkla algılanabilmesi için
uygulamalı atölye çalışmalarına öncülük ederek kalabalık gruplarla
birlikte çalışıyor ve bu alanda deneyimsiz kişilere ifade ve merak
imkanları sunuyor.