Bakkhalar Tiyatro Ekibi

Bakkhalar
Becoming a Bacchae Manifestosu

Oyunun sahnelemeleri başlıca ritüellerden oluşmaktadır. Techno ve Anadolu ezgilerinin yarattığı işitsel ve görsel uyaranlarla Poetica’da bahsi geçen, orgia ve ekstazi deneyimi seyirciye sunulmaktadır. Dionizyak ayinlerden ve Anadolu adetlerinden oluşan ögeler günümüzün Techno kültürüyle harmanlanmış, seyircinin huzuruna antik bir distopya deneyimleme imkanı sunulmuştur. 

Günümüz sisteminden ayrı düşünemeyeceğimiz Bakkhalar; burada bu sistemin çarkında kendi doğasından edilmiş insanları temsil eder. Kendi oldukları takdirde toplumda reddedilen insanların; her gece ormanda bir araya gelip gizlice kendi aralarında, kendi kimliklerini kutlamalarını anlatılır. Fazla ataerkil sistemin sağlayıcısı Pentheus’a karşın; fazla zevki ve doğayı özümseyen reddedilmiş tanrı Dionysos’u takip etmeyi seçen Bakkhalar kadın korosunun yine temsilcisi bir erkektir. Bu erkek tiplemesi androjen bir oğlan çocuğudur. Daha erginleşme töreni gerçekleştirilmemiş bu varlık oyunda; kadın, trans ve hadımların koruyucu tanrısı olma özelliğini gösterir. Seyirciye ikircikli bir dünya deneyimi sunduğumuz Bakkhalar: hepimizin Bakkhalaşma potansiyelini sahneye dökmeyi amaçlar. Başta masum ve kendilerini gerçekleştirmek amacıyla yarattıkları bu tarik düzende, kendilerinden geçmeleri ve öc alma hissiyle boğuşup geçirdikleri cinnet sebebiyle bir cinayet işlerler. Sistemin Bakkhalaştırdığı insanlar devletin düzenini değiştirmek için cani bir yol seçerler. Bakkhalar içimizdeki potansiyel aşırılıkları sonuçlarıyla önümüze serer. Protest bir doğası olan bu oyunun, bulunduğumuz coğrafyada MÖ.405 yılında geçiyor olması ve hala burada anlaşılabilir ve bağ kurulabilir olması bu oyunu kıymetli yapmakta. 

Avrupa’nın birçok yerinde defalarca sergilenen Bakkhalar’ın böyle bir uyarlaması daha önce yapılmadı.Taksim Kastel’in daha önce bir Rum fırını, sonrasında ise bir gece kulübü olarak dönüştürülmesi ve 17 Mayıs’ta bir tiyatro sahnesi işlevi görecek olması bu uyarlamanın mekan, zaman ve konu birliğine de büyük katkı sağlamaktadır.
İsteğimiz buraya ait bu konunun, buranın insanıyla gerçekleşebileceğini kanıtlamak. Uyarlamanın; sözsüz bir yapı taşıması ve evrensel formlardan oluşması, bize ait bu derdi herkesçe kavranabilir kılmakta. Bu konunun ve değerin buranın seyircisiyle buluşması ve tiyatronun ölü ruhlarını uyandırmayı gerekli buluyorum. 
Hareket tiyatrosunun bedenle kurduğu bağ ve bir atmosferle, seyirciyi icracıya yakın hissettiren doğasından faydalanarak kendi derdimizi bu referansların altında kurmayı makul bulduk. Bir Antik Yunan oyunu ve Techno kültürünün birleşimi, büyük bir seyir ve onay potansiyeli taşıyor. Hali vaziyetimizin çok da ötesinde olmayan bu trajedinin burada sahnelenmesine ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. 

Ekip.
https://becomingabacchae.godaddysites.com/