Aslı Kuşakçıoğlu

Ressam anne-babanın tek çocuğu olarak İstanbul’da dünyaya geldi. 
2002’de M.Ü.G.S.F. Sinema-TV lisans eğitimini tamamladı. Film prodüksiyon ve ajans tecrübelerinin ardından freelance olarak sürdürdüğü fotografik styling alanında 14 yıl çalıştı.
Bağımsız iş yaşamının açtığı zamanlarda; performans sanatları, dans, radyo programcılığı, dj’lik, mural, kostüm tasarımı gibi alanlarda disiplinler arası çalışmalar yaptı.
2019’da dışavurumcu sanat psikoterapisi sertifika programını bitirdi.
Mardin, İstanbul, İzmir, Hatay’da çeşitli dernek ve sivil inisiyatiflerde gönüllü olarak bulundu.
Felsefe, psikoloji, sanat, sembolizm, teozofi ve insanlığın ortak mirası olan uygulamalar derinleştiği alanlardır. 2016’dan bu yana benlik kavramı, psişe, bilinç ötesi haller, bedensel-duygusal ve zihinsel farkındalık konularında; deneyimin içinden insanın kendini araştırmasına imkân sağlayabilecek interaktif melez sanat projeleri üzerine çalışmaktadır.