Alper Açık

https://www.ozyegin.edu.tr/tr/akademik-kadro/alperacik

Alper Açık 2003 yılında Boğaziçi Üniversitesi'nde Psikoloji lisansını tamamladıktan sonra Almanya'ya yerleşmiş, Osnabrück Üniversitesi'nde Bilişsel Bilim yükseklisansını 2006'da tamamlamıştır. Aynı okulda 2006-2011 arasında doktora çalışmalarını yürütmüş ve bir yandan bilişsel psikoloji ve sinirbilim dersleri vermiştir. 2009'dan bu yana çeşitli konularda popüler bilim seminerlerinin düzenlenmelerinde rol almıştır. Uzmanlık, araştırma ve ilgi alanlarını görsel dikkat, göz hareketleri, doğal sahne istatistikleri, algı mekanizmaları ve bedenlenmiş düşünce oluşturmaktadır. 2015 yılında Doktora derecesini kazanmıştır.