Akın Bulut

Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Bölümü'nden mezun oldu. Şu an Eğitim Teknolojileri alanında doktor olarak İbn Haldun Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde görevlidir. Yenilikçi Öğrenme ve Öğretme Merkezi direktörüdür. 'Yüksek Öğretimde Dijitalleşme: Informal, Alternatif ve E-öğrenme Kültür ve Uygulamaları', 'Eğitim Teknolojileri', 'Yetişkin Eğitimi', 'Hayat Boyu Öğrenme' dersleri vermekte, Harvard EdX, Avrupa Birliği, TÜBİTAK, YÖK ve MEB projelerinde çalışmalar yürütmektedir. 'Dijital ve Informal Öğrenme', 'Etkili Öğrenme Stratejileri ve Üst-Bilişsellik', 'Motivasyon Stratejileri', 'E-terapistler için Dijital Yeterlilikler' ve 'E-liderlik' üzerine akademik ve saha çalışmaları devam etmektedir.